To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

18,75% op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid

22/03/2011

Onlangs werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de bedrijfsvoorheffing die afgehouden moet worden op de uitkeringen tijdelijke economische werkloosheid verhoogde van 10,09% naar 18,75%[1].

Dit besluit wordt nu gewijzigd, waardoor dit percentage van 18,75% toepasselijk wordt voor alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid[2].

Dit nieuwe percentage is van toepassing op de vanaf 1 april 2011 betaalde of toegekende inkomsten. Vanaf die datum zijn alle (legale en extralegale) uitkeringen dus onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 18,75%.


[1] Lees hiervoor ons artikel van 7 maart 2011.

[2] Koninklijk besluit van 15 maart 2011, Belgisch Staatsblad van 21 maart 2011, 3de editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-03-2011