To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid overmacht door de overstromingen

16/07/2021

Welke oplossingen zijn er voor u als zelfstandige?

Lees er alles over op deze pagina

Update 09/09: de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de thuissituatie van de werknemers na de overstromingen werd verlengd tot 31 december 2021. 

De overvloedige regen van de voorbije dagen, heeft voor veel wateroverlast gezorgd. Daardoor raakten werknemers niet altijd op hun werk. Soms was het bedrijf waar ze werkten onbereikbaar, of had het bedrijf zelf te kampen met overstromingen. In andere gevallen konden de werknemers hun woning zelfs niet verlaten door de grote hoeveelheid water.

Dergelijke situaties worden door de RVA als overmacht beschouwd. Normaal moet u als werkgever die overmacht melden. De RVA moet die dan goedkeuren voor er recht is op werkloosheidsuitkeringen.

Door de omvang van de overstromingen, heeft de RVA die procedure versoepeld. Kunnen uw werknemers de plaats van tewerkstelling niet bereiken door de wateroverlast? Dan moet u geen toestemming vragen om uw werknemers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

Voor zijn klanten zal Securex heeft een specifieke looncode gecreëerd voor deze overmacht omwille van de overstromingen. U kunt daarvoor de looncode “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden" gebruiken. Die code kan gebruikt worden voor de periode van 14 tot en met 20 juli 2021.

 

Wanneer kunt u de overmacht inroepen?

Als uw werknemers de plaats van tewerkstelling niet kunnen bereiken omwille van de overstromingen, aanvaardt de RVA de overmacht automatisch. En dat voor de periode van 14 tot en met 20 juli 2021.

U moet in dat geval dus geen specifieke goedkeuring voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen.

De RVA vraagt enkel dat er in de mededeling van de prestaties van uw werknemers aangegeven wordt dat de werkloosheid aan de overstromingen is gelinkt. Daarom zal het sociaal secretariaat van Securex een nieuwe looncode voorzien om die info automatisch aan de RVA te bezorgen.

 

Over welke looncode gaat het?

Het gaat om de looncode “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden"

Als uw werknemers niet konden werken omwille van de overstromingen, kunt u die code gebruiken voor de periode van 14 tot en met 20 juli 2021. Voor de periode ervoor of erna aanvaardt de RVA die code niet.

Welke uitkering krijgen uw werknemers?

De werkloosheidsuitkering van uw werknemers is exact dezelfde als bij de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Ze hebben dus recht op een daguitkering die berekend wordt op 70% van het geplafonneerd maandloon. Dat plafond bedraagt 2.785,07 euro per maand.

 

Wat met werknemers die niet kunnen werken omwille van slecht weer?

Stel u heeft bouwvakkers die op 15 juli in de provincie Antwerpen moesten werken. Die dag regende het zeer hard, maar er waren geen overstromingen op de bouwwerf. Moet u dan een aangifte tijdelijke werkloosheid “slecht weer” doen?

In principe wel, want uw werknemers hadden geen last van de overstromingen. Toch aanvaardt de RVA dat u ook in die gevallen beroep doet op de tijdelijke werkloosheid overstromingen voor de periode van 14 tot 20 juli 2021. U kunt in die periode dus ook de looncode “WOW” gebruiken als u Securex-klant bent.

Let op, er moet wel een link zijn met het slechte weer. Voor werkzaamheden in provincies waar het niet of nauwelijks geregend heeft, is de kans groot dat de RVA aangiftes met de code “WOW” zal weigeren.

 

Wat als uw werknemer niet kan komen werken omwille van schade aan zijn woning?

Gezien de uitzonderlijke situatie tot en met 15 augustus 2021 aanvaardt de RVA dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen.

Het gaat om de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.  

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over de tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen, kunt u steeds uw Legal Advisor of Client Advisor contacteren via myhr@securex.be.

 

 Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-07-2021