To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid overmacht: lijst met zwaar getroffen sectoren is bekend

03/09/2020

Deed uw ondernemingen in het tweede kwartaal van 2020 voor minstens 20% van de arbeidsdagen beroep op tijdelijke werkloosheid? Dan kan u nog tot het einde van het jaar gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Daarover leest u alles in ons artikel van 30 juli.

De minister van werk heeft die mogelijkheid nu ook uitgebreid naar enkele zwaar getroffen sectoren.

Werkgevers uit die sectoren zullen ook gebruik kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. Zelfs al hebben ze in het tweede kwartaal van 2020 niet voor minstens 20% van de arbeidsdagen beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid.

Het ministerieel besluit dat deze mogelijkheid moet formaliseren, moet nog worden gepubliceerd. Zodra het besluit gepubliceerd is, kan u beroep doen op de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus als werkgever in een zwaar getroffen sector. Securex houdt u hiervan op de hoogte.

 

Over welke sectoren gaat het?

De minister heeft de volgende sectoren opgenomen in de lijst van de zwaar getroffen sectoren:

Paritair Comité

Eventuele beperkingen

PC 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

PC 109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

PC 111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

PC 126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

PC 139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

PC 140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en de autocars

Beperkt tot touringcars

PC 140.02 Paritair Subcomité voor de taxi’s *

 

PC 140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 149.01 Paritair Subcomité voor de electriciens : installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

PC 200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

PC 209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

PC 215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

PC 226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector *

 

PC 302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf *

 

PC 303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen *

 

PC 304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf *

 

PC 314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

PC 315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector *

 

PC 333 Paritair Comité voor toeristische attracties *

 

 

De sectoren met een * moeten geen C106A-Corona-HGO formulier meer aan de RVA bezorgen. U moet dan enkel de code voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus ingeven in uw prestatiestaten.

Als u werknemers in verschillende sectoren heeft, dan is deze regeling enkel van toepassing om uw werknemers die in de hierboven vermelde sectoren of activiteiten werken.

Voor uw andere werknemers zijn de regels van toepassing die in ons artikel van 30 juli vermeld werden.

 

Hoe vraagt u de tijdelijke werkloosheid aan?

Indien u tot één van de sectoren zonder * behoort, dan moet u een C106A-Corona-HGO formulier overmaken aan de RVA. U verstuurt het formulier best zo snel mogelijk.

In rubriek II van dat document moet u aangeven of uw onderneming actief is in de PC's 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 en 315. Als dat zo is, moet u aangeven of uw werknemers werken in de zwaar getroffen activiteiten uit de bovenstaande lijst. In dat geval moet u de voornaam, de naam en het rijksregisternummer van de betrokken werknemers invullen  

 

Let op! Die vermelding moet overeenstemmen met de werkelijke activiteit van uw onderneming. Als de RVA bij een controle vaststelt dat dit niet zo is, hebben uw werknemers geen recht op de werkloosheidsuitkeringen. U als werkgever zal dan het loon voor de werkloosheidsdagen moeten uitbetalen.

 

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over deze regeling kan u steeds terecht bij uw Legal advisor.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-09-2020