To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus en telewerk : moet u een vergoeding betalen aan uw werknemers?

25/03/2020

Door de coronapandemie werken veel werknemers van thuis uit. Als werkgever vraagt u zich wellicht af hoe u uw telewerkers moet vergoeden. Dit artikel neemt de verschillende scenario’s onder de loep.

Vergoeden of niet vergoeden, that’s the question

Structureel telewerk

Heeft u al een kader voor structureel telewerk ingevoerd? Dan moet u nagaan wat daarin voorzien is. Als het kader een vergoeding voor telewerk voorziet, dan moet u die vergoeding betalen. Voor meer info over structureel telewerk, ga naar Lex4You > Sociaal > Dossiers > Contracten - Clausules > Telewerkers.

Occasioneel telewerk

Als u naar aanleiding van het coronavirus voor het eerst telewerk voorziet, dan heeft u te maken met occasioneel telewerk. U bent dan niet verplicht om een vergoeding te voorzien, maar het mag wel.

De RSZ en de FOD Financiën hebben ook afwijkingen voorzien voor werkgevers die hun telewerkers willen vergoeden.

Als werkgever kunt u 3 soorten vergoedingen toekennen aan uw werknemers:

Type vergoeding

RSZ

Bedrijfsvoorheffing

De vergoeding voor computermateriaal: voor het gebruik van de privécomputer of privé-internetverbinding :

  • Gebruik van een privé PC: max. 20 euro per maand
  • Gebruik van de eigen internetverbinding: max. 20 euro per maand

De vergoeding is niet onderworpen aan RSZ op voorwaarde dat de maximumbedragen niet worden overschreden.

De vergoeding is niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat de maximumbedragen niet worden overschreden.

De bureauvergoeding: dit forfait moet de kosten dekken voor verwarming, elektriciteit, kleine kantoorbenodigdheden. Dit forfait bedraagt momenteel 126,94 euro.

In principe wordt de vergoeding enkel vrijgesteld van RSZ als het om structureel telewerk gaat.

Maar de vrijstelling geldt uitzonderlijk ook voor werknemers die vóór de Covid-19-maatregelen niet thuis werkten en met wie de werkgever geen formele overeenkomst voor telewerk had gesloten.

De bureauvergoeding kan ook de vorm aannemen van 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op thuisprestaties. In deze vorm geldt de vrijstelling niet voor occasionele telewerkers.

Omwille van het coronavirus kunt u uitzonderlijk ook vragen om het RSZ-forfait van 126,94 euro ook fiscaal toe te passen voor elke persoon die door de coronamaatregelen thuis moet werken.

Als de werkgever deze bureauvergoeding voor al zijn werknemers tijdelijk wil toekennen en wenst dat deze beschouwd wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, dan moet hij een voorafgaangde beslissing (ruling) aanvragen bij de FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft een aanvraagmodel gepubliceerd (klik hier). U moet dit invullen mailen naar dvbsda@minfin.fed.be (via de post is momenteel niet mogelijk).

Andere kosten: gebruik van eigen telefoon, aankoop van een scherm of scanner, ...

De werkgever kan ook deze kosten vergoeden, maar de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Er geldt dus geen algemeen forfaitair bedrag.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-03-2020