To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid voor geannuleerd kamp?

19/07/2021

Sinds oktober 2020 is het mogelijk om werknemers in tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht te plaatsen omwille van de sluiting van de school of het kinderdagverblijf van hun kinderen.

Door de stijgende coronacijfers worden er tijdens de maanden juli en augustus ook veel sport- en andere kampen geannuleerd.

Daarom heeft de minister van Werk aangekondigd dat u uw werknemers ook in tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona kan plaatsen bij een geannuleerd kamp.

 

Hoe moet uw werknemer bewijzen dat een activiteit tijdens de vakantie geannuleerd werd?

Als uw werknemer tijdelijke werkloosheid wil opnemen tijdens een geannuleerde activiteit, moet hij dit document laten invullen door de organisatie. De werknemer moet u dan het bewijs bezorgen. Zo kan u bij een eventuele inspectie aantonen dat de reden voor de tijdelijke werkloosheid gegrond is.

De RVA geeft aan dat slechts één ouder op dezelfde dag gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid. Ook stiefouders kunnen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

 

Hoe geeft u die tijdelijke werkloosheid door?

Als werkgever moet u enkel de kalendercode voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in uw prestatiestaten ingeven. De uitbetalingsinstellingen betalen de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen daarna aan uw werknemers.

Bent u Securex klant? Dan geeft u ofwel de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht crisissituaties” in. Securex zorgt er dan voor dat de RVA en de uitbetalingsinstellingen de correcte informatie ontvangt, zodat uw werknemers hun uitkeringen krijgen.

De soepele procedure blijft dus van toepassing. Maar zoals steeds kan een werkgever natuurlijk enkel beroep doen op tijdelijke werkloosheid als er een effectief een reden is om werknemers in tijdelijke werkloosheid te plaatsen  

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-07-2021