To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Schorsing van de opzegtermijn tijdens tijdelijke werkloosheid Covid-19: de Raad van State mag toch adviseren

22/05/2020

Zoals we in onze artikels van 15 mei en 6 mei hebben aangekondigd, besprak de Kamer woensdag het wetsvoorstel om de opzegtermijnen, tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van corona, te schorsen.

Tijdens die bespreking bereikte de Kamer een akkoord om toch het advies van de Raad van State over het voorstel te vragen (dit was oorspronkelijk niet voorzien). De Raad van State heeft nu vijf werkdagen om zich over het voorstel te buigen en een advies te geven.

Wat betekent dit voor u en uw werknemers?

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende opties:

De opzegtermijn van uw werknemer loopt nog enige tijd verder?

Dan kan u overwegen om het advies van de Raad van State en een eventueel nieuw wetsvoorstel af te wachten. Nu een lopende opzegtermijn omzetten in een opzegvergoeding is niet nodig. In het huidige wetsvoorstel wordt immers rekening gehouden met de opzegtermijnen die op 5 mei 2020 nog liepen.

Als de retroactiviteit uit de wet zou worden gehaald, zouden de dagen tijdelijke werkloosheid uit het verleden de opzegtermijn niet schorsen. U kan dus opzegtermijn nog verder laten lopen tot de voorziene einddatum.

De opzegtermijn van uw werknemer loopt binnenkort ten einde?

Als de opzegtermijn van uw werknemers afloopt vóór de Kamer het definitieve wetsvoorstel goedkeurt, dan heeft u er alle belang bij om de arbeidsovereenkomst op de oorspronkelijk voorziene einddatum te laten eindigen[1]. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een opzegtermijn die op 24 of 31 mei 2020 afloopt.

Eindigt de arbeidsovereenkomst op die oorspronkelijk voorziene einddatum? Als de wet retroactief wordt toegepast, loopt u het risico om een bijkomende opzegvergoeding te moeten betalen voor de periodes tijdelijke werkloosheid uit het verleden[2].

Als de wet uiteindelijk niet retroactief zou worden toegepast, loopt u echter een groot financieel risico als u de werknemer aan het werk zou laten. In dat geval zal de wet immers in werking treden op het moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een opzegtermijn die op 24 mei 2020 afliep, is dan nooit geschorst geweest.

Heeft u een werknemer in dienst gehouden wiens arbeidsovereenkomst uiteindelijk al op 24 mei 2020 afgelopen bleek te zijn? Dan zou de werknemer kunnen aanvoeren dat er op 25 mei 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan was. U zou hem dan opnieuw moeten ontslaan, met alle financiële gevolgen die daarbij horen.

Kan u een werknemer die nu nog tijdelijk werkloos is wegens corona nog ontslaan?

Dat blijft steeds mogelijk.

U moet er dan wel rekening mee houden dat de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona de opzegtermijn eventueel kunnen schorsen.

Hoe gaat het nu verder?

Als de Raad van State zijn advies aan de Kamer bezorgt, kan de Kamer rekening houden met dat advies. Dat is echter geen verplichting.

Het blijft dus mogelijk dat het wetsvoorstel zoals we het in ons artikel van 15 mei presenteerden ongewijzigd blijft.

Nadat de Kamer het eventueel aangepaste wetsvoorstel definitief heeft goedgekeurd, wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hebt u nog vragen?

Als u nog vragen hebt over dit voorstel, contacteer dan uw Legal Advisor.

 


[1] Daarmee wordt de datum bedoeld waarop de arbeidsovereenkomst zou eindigen zonder schorsing van de opzegtermijn omwille van dagen tijdelijke werkloosheid door corona.

[2] In dat geval zouden de dagen tijdelijke werkloosheid immers de opzegtermijn schorsen. Als de overeenkomst dan op de oorspronkelijk voorziene einddatum wordt verbroken, werd de overeenkomst te vroeg beëindigd. U moet dan het resterende gedeelte van de opzegtermijn als opzegvergoeding uitbetalen.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-05-2020