To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

CAO’s van de Nationale Arbeidsraad algemeen verbindend verklaard

05/10/2019

Een reeks koninklijke besluiten van 28 april 2019 hebben de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord algemeen verbindend verklaard[1]. U vindt hierover meer informatie in onze recente artikels.

Nu ze bekrachtigd zijn bij koninklijk besluit, moeten deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad voortaan verplicht nageleefd worden door de werkgevers die door hun toepassingsgebied beoogd worden[2].

Ter herinnering, het niet-naleven van een overeenkomst die door een KB algemeen verbindend verklaard wordt, is gekoppeld aan een sanctie van niveau 1 (administratieve sanctie), tenzij deze overtreding al door een ander artikel van het Sociaal Strafwetboek bestraft wordt.

 


[1] Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019. Het betreft de CAO’s 19/9, 32/7, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 en 143.

[2] Alle werkgevers van de privésector vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/10/2019