To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aktif - Aktif PLUS: verlenging van de coronamaatregelen en nieuwe bedragen

01/02/2021

De AktiF- en AktiF PLUS-subsidies bestaan sinds 1 januari 2019. Ze zijn bestemd voor werkgevers die bepaalde types van werkzoekenden in dienst nemen die hun woonplaats hebben in het Duitstalig Waals Gewest en die zijn ingeschreven bij de Duitstalige dienst voor arbeidsbemiddeling (ADG).

De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft beslist om enerzijds de toekenning van de verdubbeling van de AktiF- en AktiF PLUS-subsidies te verlengen en anderzijds de subsidiebedragen vanaf 1 januari 2021 te verhogen.

 

Verlenging van de verdubbeling van de subsidies en verhoging van de subsidiebedragen

Voor wie geld dit?

Werkgevers die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 werknemers hebben aangeworven of zullen aanwerven in het kader van Aktif of Aktif PLUS.

Alleen de tussen juli 2020 en juni 2121 toegekende subsidies worden verdubbeld.

Daarnaast besliste de Duitstalige regering ook om het subsidiebedrag vanaf 1 januari 2021 met 4% op te trekken.

 

Wat zijn de bedragen?

 

Tot 30 december 2020
(vóór de verhoging met 4%)

Van 1 juli tot 30 juni 2021 -
Verdubbeling in het kader van corona
(nieuw bedrag na verhoging met 4%)

Aktif-subsidie

1e jaar: 1.021,83 euro

1e jaar: 1.062 euro per maand

2e jaar: 613,10 euro

2e jaar: 638 euro per maand

Aktif Plus-subsidie

1e jaar: 2.043,67 euro

1e jaar: 2.126 euro per maand

2e jaar: 1.226,20 euro

2e jaar: 2.126 euro per maand

3e jaar: 613,10 euro

3e jaar: 1.276 euro per maand

 

Bron:

  • Besluit van de Regering van 26 november 2020 tot verlenging van de toekenning van de verhoogde AktiF- en AktiF PLUS-subsidies en tot aanpassing van het maximumbudget van de plaatselijke besturen, Belgisch Staatsblad van 22 december 2020

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01-02-2021