To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Subsidie eindejaarspremie voor de horeca en 3 andere maatregelen goedgekeurd in eerste lezing

16/11/2020

De Kamercommissie sociale zaken heeft vorige week in eerste lezing 4 steunmaatregelen goedgekeurd. Die steunmaatregelen moeten de impact van de coronacrisis op ondernemers en zelfstandigen verzachten.

 

De 4 steunmaatregelen

De volgende maatregelen werden voorlopig goedgekeurd:

  • Werkgevers kunnen een corona afbetalingsplan voor het derde en vierde kwartaal aanvragen bij de RSZ. In dat plan zullen geen sancties zoals verwijlintresten of bijdrageopslagen worden toegepast
  • De overheid voorziet een subsidie van 167 miljoen euro voor het Waarborg- en Sociaal Fonds van de horeca. Die subsidie moet gebruikt worden om de eindejaarspremie van de werknemers te betalen. Met de subsidie moet het deel van de eindejaarspremie betaald worden dat overeenstemt met de dagen tijdelijke werkloosheid
  • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten kunnen een dubbel overbruggingsrecht aanvragen als hun zaak nu verplicht moet sluiten. En dat voor elke kalendermaand waarin hun zelfstandige activiteit onderbroken wordt
  • Werkgevers die verplicht moeten sluiten of die op een andere manier zwaar getroffen zijn door de tweede coronagolf, hebben recht op een RSZ premie. Die premie is gelijk aan de netto RSZ-bijdragen van het derde kwartaal. Ook de solidariteitsbijdragen voor de tewerkstelling voor studenten zitten in de premie

Daarnaast geeft de minister van Middenstand de horecasector en detailhandel extra steun: dit jaar zijn ze geen bijdrage verschuldigd aan het Federaal Voedelsagentschap (FAVV).

Wanneer worden deze maatregelen definitief goedgekeurd ?

Er werd een tweede lezing gevraagd in de commissie. Die tweede lezing zal op woensdag 18 november plaatsvinden. Als de tekst dan goedgekeurd wordt, kan er op donderdag 19 november over die tekst gestemd worden door het voltallige parlement.

 

Wat doet Securex voor u?

Zodra er meer informatie is over deze maatregelen, leest u het op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2020