To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Extra coronasteunmaatregelen goedgekeurd

06/04/2021
Update 13/04: de wet die deze steunmaatregelen invoert, werd op 13 april 2021 gepubliceerd. In de volgende dagen brengen wij u meer nieuws over deze maatregelen.

 

In februari kondigde de regering de verlenging van een hele reeks steunmaatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Veel van die maatregelen waren bestemd voor werkgevers en werknemers.

Het parlement heeft vorige week een wet goedgekeurd waarin veel van die steunmaatregelen opgenomen werden. In dit artikel zetten we die maatregelen al kort op een rijtje. De volgende dagen worden stellen wij de meeste steunmaatregelen in een apart artikel voor.

Het parlement heeft ook enkele nieuwe steunmaatregelen ingevoerd. Zo komt er een doelgroepvermindering voor de reissector, voor hoteluitbaters en voor de evenementensector. In de dienstenchequesector en het schoolvervoer zal gebruik kunnen worden gemaakt van een halve dag tijdelijke werkloosheid. Ook over die nieuwe maatregelen leest u zeer snel alles op Lex4You.

In dit artikel vindt u alvast de volgende informatie:

 

 

Welke bestaande steunmaatregelen werden verlengd?

In eerste instantie heeft het parlement enkele al bestaande steunmaatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Als u al gebruik heeft gemaakt van deze netto vrijwillige overuren in het eerste kwartaal van 2021, kunt u nu nog het resterend gedeelte van die overuren gebruiken tot 30 juni 2021

Daarnaast kan de student in 2021 nog 475 uur met solidariteitsbijdragen werken in andere sectoren. De student kan ook vanaf het derde kwartaal van 2021 nog 475 uur met solidariteitsbijdragen werken in de zorg of het onderwijs.

De wet beschouwt vaccinatiecentra ook als zorginstellingen. Dus studentenarbeid in een vaccinatiecentrum wordt ook niet meegeteld voor de 475 uur

  • Werknemers kunnen met werkgevers uit de zorg (waaronder dus ook vaccinatiecentra vallen), het onderwijs en de contactopsporingscentra opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van korte duur afsluiten. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van minstens 7 kalenderdagen zijn mogelijk.

Van deze afwijking op de wettelijke regel waarbij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een minimumduur van 3 maanden moeten hebben, kan tot 30 juni 2021 gebruik gemaakt worden

  • Er is geen goedkeuring van de sociale inspectie nodig voor de terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers uit de zorg (waaronder dus ook vaccinatiecentra vallen), het onderwijs en de contactopsporingscentra. En dat tot 30 juni 2021
  • Een werknemer die zijn tijdskrediet of thematisch verlof onderbreekt om bij een andere werkgever te gaan werken, kan dat tot 30 juni 2021 doen met behoud van de uitkering. De werknemer moet dan wel bij een werkgever uit de zorg (waaronder dus ook vaccinatiecentra vallen), het onderwijs en de contactopsporingscentra gaan werken
  • Een tijdelijk werkloze werknemer of een werknemer in SWT kan tot 30 juni 2021 tijdelijk bij een werkgever uit de zorg (waaronder dus ook vaccinatiecentra vallen), het onderwijs en de contactopsporingscentra gaan werken. Zij behouden dan 75% van hun werkloosheidsuitkeringen.
  • Ook de maatregel waarbij commerciële rust- en bejaardentehuizen gebruik kunnen maken van vrijwilligers wordt verlengd tot 30 juni 2021

 

Welke steunmaatregel werd niet verlengd? 

Er is ook één maatregel die niet verlengd wordt. Maar die maatregel wordt wel vervangen door een bijna gelijkaardige maatregel.

Het gaat om deze maatregel:

  • Het was tot 31 maart 2021 mogelijk om het tijdskrediet of thematisch verlof te onderbreken om terug bij de eigen werkgever in de zorg of het onderwijs aan de slag te gaan. De werknemer behield dan wel de uitkeringen niet

Deze maatregel werd dus niet verlengd. Maar hij werd wel vervangen door deze maatregel:

  • Een werknemer kan bij elke werkgever zijn tijdskrediet of thematisch verlof onderbreken tot 30 juni 2021. De werknemer kan dan terug voltijds aan de slag. Vanaf 1 juli 2021 loopt het tijdskrediet of thematisch verlof dan verder tot de oorspronkelijke einddatum. De RVA moet wel geïnformeerd worden over deze onderbreking. De betrokken werknemer heeft immers geen recht op uitkeringen tijdens de onderbreking.

Bovendien kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdens de onderbreking van het tijdskrediet of thematisch verlof niet geschorst worden omwille van economische werkloosheid. Ook een schorsing voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus is niet mogelijk. Tenzij de reden voor de overmacht bij de werknemer ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer in quarantaine moet

 

Welke nieuwe steunmaatregelen werden ingevoerd? 

Sommige sectoren zijn bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Voor die sectoren voorziet het goedgekeurde wetsontwerp specifieke tijdelijke doelgroepverminderingen. Het gaat om de volgende sectoren:

In de dienstenchequesector en de sector van het schoolvervoer tot slot worden werkgevers vaak geconfronteerd met een bijzondere situatie. Werknemers hebben vaak meerdere duidelijk verschillende opdrachten per dag. En soms valt één van die opdrachten weg. Om die sectoren tegemoet te komen werd er een bijkomende mogelijkheid voorzien:

Wat doet Securex voor u?

De volgende dagen vindt u meer info over deze maatregelen op Lex4You. Heeft u nog specifieke vragen over deze maatregelen? Dan kunt u ook steeds bij uw Legal Advisor terecht.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-04-2021