To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet niet om het jaarverslag van de Interne Dienst voor te leggen aan het CPBW

20/02/2012

Het jaarverslag van de Interne Dienst moet voor 1 april van elk jaar toekomen bij de Regionale Directie van Toezicht op het Welzijn op het werk (TWW). Alvorens het verzonden kan worden, moet het evenwel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Goedkeuring door het CPBW

De voorlegging van het jaarverslag aan het CPBW moet gebeuren binnen de 30 dagen na het opmaken ervan. Elk lid moet over een kopie ervan beschikken 15 dagen voor de vergadering van het comité in februari.

Het rapport bevat immers belangrijke informatie over de werking van de Interne Dienst en van de Externe Dienst (IDPBW en EDPBW). Pas na goedkeuring van dit rapport kan het naar de Regionale Directie van TWW worden verstuurd.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

    • het formulier A is bestemd voor de werkgever met een IDPBW op het werk zonder afdelingen;
    • het formulier B is bestemd voor de werkgever met een IDPBW op het werk met afdelingen;
    • het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is.

Meer informatie?

Meer inlichtingen kan u vinden op de site van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-02-2012