To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw werknemer kan niet telewerken? Download het attest

02/11/2020

 

Download het attest "telewerk onmogelijk"

In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering telewerk verplicht. Tenzij het telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Als telewerk onmogelijk is, moeten er passende maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen. U volgt daarvoor de procedures die op sectoraal of ondernemingsniveau zijn opgesteld. Als de social distancing niet kan worden gerespecteerd, moet een mondmasker gebruikt worden.

Als uw werknemer niet kan telewerken, dan moet u hem of haar een attest bezorgen dat aantoont dat hij niet kan telewerken.

Download daarom ons document voor essentiële verplaatsingen en telewerk. U vult dat document in en geeft het mee met uw werknemer. Zij kunnen dat documenten dan voorleggen bij een controle.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-11-2020