To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid overmacht door de overstromingen verlengd tot 31 juli 2021

22/07/2021
Update 09/09: de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de thuissituatie van de werknemers na de overstromingen werd verlengd tot 31 december 2021. 

Zoals u in ons artikel van 16 juli kon lezen, heeft de RVA de procedure voor de tijdelijke overmacht omwille van de overstromingen versoepeld.

De RVA heeft die versoepelde procedure verlengd tot 31 juli. U kunt daarvoor de looncode “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden" gebruiken. Die code kan dus gebruikt worden voor de periode vanaf 14 juli 2021.

 

Wanneer kunt u de overmacht inroepen?

Als uw werknemers de plaats van tewerkstelling niet kunnen bereiken omwille van de overstromingen, aanvaardt de RVA de overmacht automatisch. En dat voor de periode vanaf 14 juli 2021.

U moet in dat geval dus geen specifieke goedkeuring voor de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen.

De RVA vraagt enkel dat er in de mededeling van de prestaties van uw werknemers aangegeven wordt dat de werkloosheid aan de overstromingen is gelinkt. Daarom voorziet het sociaal secretariaat van Securex een nieuwe looncode om die info automatisch aan de RVA te bezorgen.

 

Over welke looncode gaat het?

Het gaat om de looncode “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden". Werknemers kunnen ook dagen tijdelijke werkloosheid afwisselen met arbeidsdagen.

Als uw werknemers niet konden werken omwille van de overstromingen, kunt u die code gebruiken voor de periode vanaf 14 juli 2021. Voor de periode ervoor of erna aanvaardt de RVA die code niet.

Welke uitkering krijgen uw werknemers?

De werkloosheidsuitkering van uw werknemers is exact dezelfde als bij de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. Ze hebben dus recht op een daguitkering die berekend wordt op 70% van het geplafonneerd maandloon. Dat plafond bedraagt 2.785,07 euro per maand.

 

Wat met werknemers die niet kunnen werken omwille van slecht weer?

Stel u heeft bouwvakkers die op 15 juli in de provincie Antwerpen moesten werken. Die dag regende het zeer hard, maar er waren geen overstromingen op de bouwwerf. Moet u dan een aangifte tijdelijke werkloosheid “slecht weer” doen?

In principe wel, want uw werknemers hadden geen last van de overstromingen. Toch aanvaardt de RVA dat u ook in die gevallen beroep doet op de tijdelijke werkloosheid overstromingen voor de periode van 14 tot 31 juli 2021. U kunt in die periode dus ook de looncode “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. wersomstandigheden" gebruiken als u Securex-klant bent.

Let op, er moet wel een link zijn met het slechte weer. Voor werkzaamheden in provincies waar het niet of nauwelijks geregend heeft, is de kans groot dat de RVA aangiftes met de code “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. wersomstandigheden" zal weigeren.

 

Wat als uw werknemer niet kan komen werken omwille van schade aan zijn woning?

Gezien de uitzonderlijke situatie tot en met 15 augustus 2021 aanvaardt de RVA dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen.

Het gaat om de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.  

Na 15 augustus 2021 kan de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de overstromingen enkel nog gebruikt worden voor getroffen bedrijven.

 

Wat als u zich op 1 augustus nog steeds in een overmacht situatie bevindt?

In dat geval moet u de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht volgen. Meer info over die procedure vindt u, nadat u ingelogd bent, op Lex4You.

U moet dus een aangifte indienen bij de RVA. Hier vindt u hoe Securex u kan helpen met deze aangifte.

Als u Securex klant bent, blijft u de code “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. wersomstandigheden" gebruiken. Zo weet de RVA dat het gaat om tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen.

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over de tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen, kunt u steeds uw Legal Advisor of Client Advisor contacteren via myhr@securex.be.

Als u klant bent bij het sociaal secretariaat van Securex, kunnen wij u helpen bij het indienen van de aanvraag voor de tijdelijke werkloosheid vanaf 1 augustus:

  • Ofwel dient u de aanvraag in via deze webpagina. De aanvraag kost dan 9 euro per aanvraag.

De aanvraag kan enkel ingediend worden vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht na 1 augustus. De aanvraag vooraf indienen wordt niet aanvaard door de RVA.

In de prestatiestaten geeft u de code “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden" in

  • Ofwel stuurt u een mail naar tw@securex.be. Dan kost de aanvraag 24 euro (11 euro voor aanvragen tot 15 augustus) per aanvraag.

In de mail vermeldt u dat het gaat om een “aanvraag voor overmacht omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden”.

In de prestatiestaten geeft u de code “WOW” of "Werkloos wegens overmacht uitz. weersomstandigheden" in

 

 Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-07-2021