To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Maandelijkse telewerkaangifte bij de RSZ verplicht vanaf 1 april

02/04/2021

Om het verplicht telewerk beter te controleren, moeten alle werkgevers vanaf april 2021 elke maand de volgende info aan de RSZ bezorgen:

 • Het aantal personen die op regelmatige basis aanwezig zijn in de onderneming
 • En het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is

U moet die info bezorgen via een tool op de website van de RSZ.

Deze maatregel wordt ingevoerd op basis van de beslissingen die het overlegcomité op 24 maart 2021 nam. In dit artikel vindt u enkele veel gestelde vragen over deze nieuwe maatregel en hun antwoorden.

 

Welke werkgevers moeten de aangifte doen?

De maatregel is van toepassing op alle werkgevers, zowel in de privé als de publieke sector. Hij geldt dus ook voor de ondernemingen waar niemand telewerkt. De ondernemingen die verplicht gesloten zijn, moeten echter geen aangifte doen.

 

Let op: horecazaken die take-away aanbieden, zijn niet gesloten en moeten dus een aangifte doen.

Heeft u bijvoorbeeld een frituur? Dan moet u een aangifte doen.

 

Welke gegevens moet u meedelen?

U moet de volgende info aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen dat op regelmatige basis aanwezig is in uw onderneming tijdens de maand waarvoor de aangifte gebeurt. Uitzendkrachten, zelfstandigen, werknemers van onderaannemers die regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer moet u ook in de aangifte opnemen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld langdurig zieken of werknemers in tijdskrediet
 • Het aantal personen dat tewerkgesteld is in een functie waarin niet kan getelewerkt worden (zelfs niet gedeeltelijk)
  • Voor dit aantal moet u ook rekening houden met het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…)
  • U moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken of personen die slechts af en toe aanwezig zijn in uw onderneming

De namen van de betrokken personen moeten niet opgenomen worden. U moet enkel de aantallen vermelden.

Voorbeeld: u stelt 10 arbeiders en 10 bedienden tewerk en enkel de bedienden kunnen telewerken. Bovendien zijn twee externe personen elke dag in uw onderneming aanwezig. Dan moet u de volgende aantallen communiceren:

-       Het aantal personen dat gewoonlijk aanwezig is in de onderneming: 22

-       Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 12

 

Wat als u meerdere vestigingen heeft?

U moet per vestiging één formulier invullen. Meerdere personen kunnen de tool gebruiken en de gegevens invullen voor de vestiging waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Natuurlijk kunt u ook één persoon vragen om voor alle vestigingen de formulieren in te vullen. Het vestigingsnummer dat u moet invullen vindt u in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Heeft uw onderneming meer dan 20 vestigingseenheden? Dan kunt u de gevraagde gegevens voor alle vestigingseenheden indienen met een gestructureerd excelbestand via de toepassing.

 

Waar vindt u het formulier?

Het formulier staat op de site van de RSZ.

Een mandataris van uw onderneming moet inloggen met zijn e-id of Itsme om de gegevens in te voeren. Uw onderneming moet dan wel gekend zijn in CSAM.  Is uw onderneming nog niet gekend in CSAM of doet een persoon zonder toegangsrechten voor CSAM de aangifte? Dan kan die inloggen als burger en verklaren dat hij een volmacht van de onderneming heeft. De onderneming ontvangt steeds een bevestiging van de verklaring.

U vindt daarover een gedetailleerde uitleg op de website van de RSZ. De RSZ heeft op zijn website ook een FAQ geplaatst die u verder kan helpen.

 

Wanneer moet u de aangifte doen?

Wees gerust: gelukkig niet elke dag! De gevraagde gegevens moeten één keer per maand worden ingegeven.

De registratie moet elke maand ten laatste op de zesde kalenderdag gebeuren:

 • De gegevens voor de maand april 2021 moet u ten laatste op dinsdag 6 april 2021 registeren
 • De gegevens voor de maand mei 2021 moet u ten laatste op donderdag 6 mei 2021 registeren
 • De gegevens voor de maand juni 2021 moet u ten laatste op zondag 6 juni 2021 registeren

Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven.

 

Wat is de exacte functie van de tool?

De tool is ontwikkeld om de controles op het telewerk te vergemakkelijken.

Als de inspectiediensten vaststellen dat de situatie op de werkvloer niet overeenstemt met de gegevens die aan de RSZ werden doorgegeven, is er geen sanctie voorzien. De inspectie zal immers nagaan of u het verplicht telewerk naleeft. Doet u dat niet, dan kan u wel gesanctioneerd worden, met een sanctie van niveau 2.  Die sanctie kan ook opgelegd worden als u de aanvraag niet tijdig verstuurt.

 

Voorbeeld: u heeft de volgende gegevens meegedeeld:

-       Het aantal personen in uw onderneming: 20 (10 bedienden en 10 arbeiders)

-       Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 10 (arbeiders)

Tijdens een inspectie zijn er evenwel 2 bedienden op de werkvloer aanwezig. Dan moet u kunnen rechtvaardigen waarom die bedienden aanwezig zijn. En de reden voor hun aanwezigheid moet legitiem zijn (bijvoorbeeld: het onthaal van een nieuwe werknemer, de vervanging van een defecte laptop,…)

Het is dus wel van belang dat de situatie op de werkvloer zo veel mogelijk overeenstemt met wat u de RSZ heeft meegedeeld.

 

Wat doet Securex voor u?

U moet de registratie van de gegevens op site van de RSZ invullen. Onze Legal Advisors kunnen u helpen met eventuele vragen. Bovendien kunnen ze u informeren over het verplicht telewerk.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2021