To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Cao’s die minimumlonen wijzigen vanaf 1 april 2022 algemeen verbindend verklaard

08/12/2021

De sociale partners beslisten deze zomer om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vanaf 1 april 2022 stapsgewijs te verhogen. Vanaf 1 april 2022 zal het GGMMI met 76,26 euro bruto per maand stijgen. Op 1 april 2024 en 1 april 2026 komt er nog eens telkens 35 euro bruto per maand bij.

Om het GGMMI te kunnen wijzigen, moeten de cao’s nr.43 en nr. 50 aangepast worden.  De cao’s 43/15 en 50/4 die de wijzigingen vanaf 1 april 2022 invoeren, zijn nu ook algemeen verbindend verklaard.

 

Het GGMMI

Het GGMMI dat wordt vastgelegd in cao nr. 43, is het nationale minimumloon dat in elke sector moet gerespecteerd worden. Het is van toepassing op arbeidsovereenkomsten met een minimumduur van één maand.

Cao nr. 43 is wel niet van toepassing op de lonen van werknemers die jonger zijn dan 18 jaar. Ook studenten jonger dan 21 jaar die met een studentenovereenkomst werken, kunnen zich niet beroepen op die cao. Het minimumloon voor die werknemers wordt vastgelegd in cao nr. 50.

De exacte bedragen van het GGMMI vanaf 1 april 2022, kunnen we u op dit moment nog niet meedelen. We verwachten immers dat de spilindex voor die datum nog zal worden overschreden. Daardoor zal het huidige GGMMI nog verhogen vóór 1 april 2022.

Het sectorale GGMMI

De verschillende paritaire comités kunnen ook zelf een sectoraal minimumloon vastleggen.

Ook het moment en de manier van indexeren kunnen de sociale partners zelf vastleggen op het niveau van het paritair comité. Dikwijls wordt dan ook bepaald dat het sectoraal GMMI samen met de lonen van de sector wordt geïndexeerd.

Wij raden u dus aan om steeds na te gaan of er op niveau van uw paritair comité iets bijzonders overeengekomen werd omtrent het GMMI. Klik hier om deze bedragen te raadplegen.

 

 

Cao nr. 50

Deze cao bepaalt het minimumloon voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor studenten jonger dan 21 jaar. Hun minimumloon wordt uitgedrukt in een percentage van het GGMMI uit cao nr.43.

 

Met het akkoord van deze zomer wilden de sociale partners het minimumloon voor deze werknemers evenwel niet verhogen. Daarom werden de percentages in cao nr. 50 gewijzigd. Op die manier blijven de lonen van de betrokken werknemers ook na 1 april 2022 ongeveer dezelfde.

 

Dit zijn de nieuwe percentages:

 

Leeftijd

Percentage tot 31/3/2022

Percentage vanaf 01/04/2022

16 jaar en jonger

70%

67%

17 jaar

76%

73%

18 jaar

82%

79%

19 jaar

88%

85%

20 jaar

94%

90%

  

Meer weten?

Als u meer wilt weten over het GGMMI, kunt u aanloggen op Lex4You en onze fiche over het GGMMI raadplegen.

Securex zorgt er ook voor dat het nieuwe bedrag van het GGMMI vanaf 1 april 2022 correct zal worden toegepast

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-12-2021