To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het Coronavirus en de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

04/23/2020

Bent u werkgever in de voedingssector of een andere kritieke sector? Dan heeft u misschien nood aan bijkomende werknemers in deze drukke coronatijden. Er zijn nu bovendien veel tijdelijke werklozen die u eventueel kan inschakelen.

Maar wellicht weet u niet of u binnen twee of drie weken nog altijd zo veel werk zal hebben als nu. U zou dus graag met korte overeenkomsten van bepaalde duur (AOBD) werken. Hebt u na enkele weken toch nog werk, dan wil u uw werknemer natuurlijk graag een nieuwe overeenkomst geven.

De regelgeving op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is echter behoorlijk strikt. U kan die niet zomaar afsluiten. De regering wil die wetgeving tijdelijk versoepelen tijdens de coronacrisis. Dat werd beslist tijdens de ministerraad van 11 april 2020. De versoepeling geldt wel enkel voor ondernemingen in kritieke sectoren.

De Raad van State moet wel nog zijn advies geven over het volmachtenbesluit dat deze versoepeling invoert. Daarna moet het besluit nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De regeling die hieronder beschreven wordt, is dus nog niet in werking getreden en kan nog gewijzigd worden.

Wanneer kan u opeenvolgende AOBD afsluiten?

Als u opeenvolgende AOBD wil afsluiten met een werknemer, dan kan dat enkel als u de wettelijke bepalingen naleeft[1].

U kan dergelijke opeenvolgende overeenkomsten enkel afsluiten als elke overeenkomst minimaal drie maanden duurt. Bovendien mag u maximaal vier opeenvolgende overeenkomsten afsluiten en mag de maximale duur van al die overeenkomsten samen niet meer dan twee jaar bedragen.

Als u toestemming heeft van de bevoegde inspectiediensten kan u opeenvolgende overeenkomsten sluiten voor een maximale duur van drie jaar als elke overeenkomst minimaal voor een duur van zes maanden wordt afgesloten.

Leeft u deze regels niet na, dan wordt de AOBD als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur beschouwd.

Wil u meer info over AOBD? Ga dan naar Lex4You > Sociaal > Dossiers > Contracten – Clausules > Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. 

En wat met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tijdens de coronacrisis?

Die regels bieden u in de huidige crisissituatie misschien niet de flexibiliteit die u nodig heeft. Daarom heeft de regering een versoepeling voor de regels over de opeenvolgende AOBD voorzien. Let wel op, deze versoepeling geldt enkel voor de ondernemingen in kritieke sectoren

Ondernemingen in kritieke sectoren zullen gedurende drie maanden gebruik kunnen maken van opeenvolgende AOBD. De overeenkomsten moeten een minimale duur hebben van zeven dagen. Momenteel is het nog onduidelijk of het om kalender- of werkdagen gaat.

De periode van drie maanden waarin deze soepelere toepassing mogelijk is, begint op de dag waarop het volmachtenbesluit in werking zal treden. Dat zal normaal gezien 1 april 2020 zijn.

Wat doet Securex voor u?

Hebt u vragen over deze versoepelde regeling? Of wil u hulp bij het afsluiten van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur? Raadpleeg dan uw Legal advisor.

 


[1] Artikel 10bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/23/2020