To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Indexatie op 1 maart 2020

10/03/2020

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex werden bepaalde bedragen inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en het halftijds brugpensioen geïndexeerd op 1 maart 2020. Dit heeft een rechtstreekse impact op de berekening van de werkloosheidsuitkeringen, op de bedrijfstoeslag en op het bedrag van de persoonlijke inhouding voor de sociale zekerheid. Een onderscheid moet niettemin gemaakt worden tussen de brugpensioenen die ingaan op 1 maart 2020 en de brugpensioenen die voor deze datum zijn ingegaan.

De SWT die ingegaan zijn vóór 1 maart 2020

Voor de werknemers die reeds voor deze datum in een SWT zaten, worden het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en dat van de bedrijfstoeslag gewoon geïndexeerd met 2%.

De SWT die ingaan vanaf 1 maart 2020

De nieuwe bedragen waarmee rekening moet gehouden worden, zijn de volgende:

Drempel van het brutoloon om het netto referteloon te bepalen[1]
  • 4.166,10 euro voor het SWT (vorig bedrag: 4.084,55)
  • 2.083,05 euro voor het halftijds brugpensioen (vorig bedrag: 2.042,27) 
Drempel van het brutoloon om de werkloosheidsuitkering te berekenen
  • 2.313,97 euro per maand en 88,9950 euro per dag voor het SWT (vorige bedragen: 2.268,60 en 87,2500) 
Maximum bedrag van de maandelijkse werkloosheidsuitkering
  • 1.388,40 euro per maand en 53,40 euro per dag voor het SWT (vorige bedragen: 1.361,10 en 52,35)
  • 462,80 euro per maand en 17,80 euro per dag voor het halftijds brugpensioen (vorige bedragen: 443,04 et 17,04) 
Drempels voor de toepassing van de persoonlijke inhouding op het SWT
  • 1.497,65 euro zonder gezinslast (vorig bedrag: 1.468,29)
  • 1.803,94 euro met gezinslast (vorig bedrag: 1.768,57) 
Drempels voor de toepassing van de persoonlijke inhouding op het halftijds brugpensioen
  • 748,82 euro zonder gezinslast (vorig bedrag: 734,14)
  • 901,97 euro met gezinslast (vorig bedrag: 884,29) 

Opmerking: dit zijn de belangrijkste wijzigingen. U vindt meer informatie binnenkort op Lex4You/Sociaal/Sleutelbedragen/Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

 


[1] Deze bepaling is van toepassing wanneer de sector of de onderneming geen eigen regels hebben voorzien.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-03-2020