To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

13/05/2019Sluit uw onderneming omwille van de jaarlijkse vakantie?
13/05/2019Politiek verlof: Ook voor leden bijzonder comité voor de sociale dienst
10/05/2019CAO’s van de Nationale Arbeidsraad algemeen verbindend verklaard
09/05/2019Snellere inschrijving als werkzoekende
08/05/2019Nieuwe outplacementregeling bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
07/05/2019Eindeloopbaantijdskrediet - NAR bepaalt leeftijd op 55 of 57 jaar voor uitkeringen uitzonderingsregimes
06/05/2019Uw werknemers mogen hun vakantiedagen niet eenzijdig vastleggen!
06/05/2019Vrijwillige overuren: nu tot 120 uren per jaar
06/05/2019SWT - Sociale partners verlengen de tijdelijke stelsels en leggen ook de leeftijdsvoorwaarden vast
06/05/2019Indexaties en loonsverhogingen mei 2019
03/05/2019Cafetariaplan - Waar moet u opletten?
02/05/2019Waals gewest - Nieuwe overeenkomst opleiding-inschakeling (contrat formation-insertion - CFI) officieel
02/05/2019Verhoogde tussenkomst kosten openbaar vervoer vanaf 1 juli 2019
30/04/2019Consumptie- en gezondheidsindex - April in de kijker
30/04/2019Werken of stemmen op 26 mei 2019 - Kies voor de stemming bij volmacht!
30/04/2019Sociale verkiezingen 2020: Wet gepubliceerd!
30/04/2019Een wetgevend kader voor het interprofessioneel akkoord 2019-2020
29/04/2019Vakantiegeld betaald en toch geen geld op de rekening - Hoe komt dat?
29/04/2019Leerling en student: de RSZ wijzigt opnieuw haar standpunt!
26/04/2019Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)