To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

26/04/2019Mag u de lonen van uw werknemers verhogen nu de loonnorm gekend is?
25/04/2019Verschillende actiedagen gepland in april en mei 2019
25/04/2019Nieuwe financiële stimuleringsmaatregel in Waals gewest
24/04/2019Hoeveel moet je verdienen om een betaald sportbeoefenaar te zijn?
23/04/2019Het vakantiegeld is gekoppeld aan het recht op vakantie
19/04/2019Vrijwilligersstatus beter aangepast aan de realiteit van het veld
18/04/2019Betaald educatief verlof in het Waals Gewest - Extra termijn om het betaalde loon terug te vorderen !
18/04/2019Het klimaat en wat u als werkgever kan doen
18/04/2019Zondagopeningen - Genk krijgt erkenning als toeristisch centrum
17/04/2019Een dag klein verlet voor een communie of een feest van de vrijzinnige jeugd ?
17/04/2019Betaald educatief verlof - Loonplafond officieel voor 2018-2019!
16/04/2019Op welke feestdagen hebben uw werknemers deze lente recht?
15/04/2019Seniorvakantie vanaf 50 jaar
12/04/2019Renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - Hoe wordt dit voordeel geraamd?
12/04/2019Kunnen werknemers met een landingsbaan hun uitkeringen behouden na een thematisch verlof?
12/04/2019Enkele verduidelijkingen over het pleegouderverlof en het adoptieverlof
10/04/2019Waals gewest - Nieuwe overeenkomst opleiding-inschakeling (contrat formation-insertion - CFI) vanaf 1 mei!
09/04/2019De activeringsbijdrage: de RSZ verduidelijkt de vrijstellingen
09/04/2019E-loonbonus: elektronisch platform beschikbaar!
08/04/2019Interprofessioneel akkoord 2019-2020 goedgekeurd