nlLex4You - Correctie van onvolledige aankoopfacturen stelt btw-recuperatie veilig

To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Correctie van onvolledige aankoopfacturen stelt btw-recuperatie veilig

22/02/2011

Hebt u de btw gerecupereerd van een aankoopfactuur die niet alle verplichte vermeldingen bevat? Dan kunt u die fout nog rechtzetten: vraag aan uw leverancier een creditnota en een nieuwe en volledige factuur. U kan dit doen tot uw btw-controleur een definitieve beslissing genomen heeft over de taxatie.

Het principe: facturen moeten volledig zijn

Onvolledige aankoopfacturen komen heel vaak voor: rekeninguittreksels, kastickets, btw-bonnetjes van een tankbeurt, ... Voor de btw-administratie zijn die bewijsmiddelen onvoldoende. Alleen een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, geeft recht op btw-recuperatie. In alle andere gevallen mag de controleur beslissen dat u de gerecupereerde btw moet terugbetalen.

De oplossing: snel corrigeren

Ontdekt de btw-controleur een onvolledige factuur in uw boekhouding? Neem dan meteen contact op met uw leverancier en met uw boekhouder:

  • Vraag een creditnota voor de onvolledige factuur.
  • Vraag een nieuwe factuur met alle juiste gegevens erop.
© 2010 Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 22-02-2011