To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlaagde minimumbijdragen voor 'primostarters'

03/05/2018

Wat?

Starters in hoofdberoep betalen tot 31 maart 2018 voorlopige sociale bijdragen berekend op een inkomen van minstens 13.550,50 euro. Dit minimuminkomen geldt ook bij de berekening van hun definitieve bijdragen. Vanaf 1 april 2018 is er echter goed nieuws voor starters in hoofdberoep die minder verdienen dan dit wettelijk minimum:

  • zij kunnen verminderde voorlopige bijdragen aanvragen op 2 nieuwe drempels, namelijk 6.997,55 of 9.033,67 euro. Dit komt overeen met een kwartaalbijdrage van 373,33 resp. 481,96 euro (in plaats van 722,94 euro).
  • hun definitieve bijdrage wordt berekend op een minimuminkomen van 6.997,55 euro. Wie minder verdiende, betaalt per kwartaal 373,33 euro bijdragen. Wie iets meer verdiende, zal tussen 373,33 en 722,94 euro definitieve kwartaalbijdragen betalen.

Opgelet: houd rekening met de regels van proratisering wanneer iemand in 2018 minder dan 4 kwartalen aan het zelfstandigenstatuut is onderworpen. Dan wordt het jaarinkomen verkregen door de inkomsten van 2018 te vermenigvuldigen met 4 en te delen door het aantal actieve kwartalen (1, 2 of 3).

Wie is “starter in hoofdberoep”?

De maatregel geldt enkel voor de eerste vier opeenvolgende kwartalen van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Volgende zelfstandigen kunnen dus in aanmerking komen:

  • zelfstandigen of helpers die voor het eerst zelfstandig worden, in hoofdberoep
  • zelfstandigen of helpers die een zelfstandige activiteit hernemen, in hoofdberoep
  • personen die omschakelen naar hoofdberoep en voordien bijdragen betaalden als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige
  • meewerkende partners die beslissen om zich te vestigen in hoofdberoep en voordien niet aan het zelfstandigenstatuut onderworpen waren, vb. omdat ze nog een loontrekkende activiteit hadden 

Belangrijk! Men mag in de 20 voorgaande kwartalen niet actief geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers en starters), noch als meewerkende partner, noch als zelfstandige in hoofdberoep die een gelijkstelling met bijberoep geniet (“artikel 37”).

Hoe?

De vermindering van de voorlopige bijdrage is geen automatisme, maar kan via dit formulier (art. 11) aangevraagd worden. Hierbij moet men met objectieve elementen aantonen dat het geschatte inkomen lager is dan 6.997,55 of 9.033,67 euro, naargelang de drempel die men kiest.

De lagere definitieve bijdrage wordt wel automatisch berekend, namelijk wanneer het sociale verzekeringsfonds een regularisatie doet op basis van het definitief inkomen dat de fiscus meedeelt.

Geen nadelig gevolg voor de sociale rechten

Zelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, openen dezelfde sociale rechten (pensioen, enz.) als andere zelfstandigen in hoofdberoep, op dezelfde manier.

Inwerkingtreding

De maatregel geldt vanaf 1 april 2018.

Men kan ook nog gedeeltelijk van de maatregel genieten als men sinds 1 juli 2017 een activiteit in hoofdberoep is gestart, heeft hernomen, of wanneer men is omgeschakeld naar hoofdberoep. Een voorbeeld maakt dit duidelijk:

Start, herneming of omschakeling in:

Men kan van de maatregel genieten voor:

3e kwartaal 2017 (1/7 – 30/9)

2de kwartaal 2018

4e kwartaal 2017 (1/10 – 31/12)

2de en 3e kwartaal 2018

1e kwartaal 2018 (1/1 – 31/3)

2de, 3e en 4e kwartaal 2018

2e kwartaal 2018 (1/4 – 30/6)

2de, 3e en 4e kwartaal 2018 + 1e kwartaal 2019

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 03/05/2018