To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe subsidie van regio Brussel om de ondernemingszin te stimuleren

03/10/2017

Vanaf 1 januari 2018 zullen werklozen die zich vestigen als zelfstandige kunnen genieten van een premie van 4000 euro. Deze hulp zal degressief zijn over 6 maanden (1.250 euro de eerste maand, 1.000 euro de tweede maand, 750 euro de derde maand, 500 euro de vierde maand, 250 euro de vijfde maand en nog eens 250 euro de zesde maand).

We houden u op de hoogte van de formaliteiten en voorwaarden van zodra deze gekend zijn.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 03-10-2017