To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wijziging van categorie

07/04/2014

In het nieuwe systeem zal een wijziging van hoedanigheid van onderwerping geen aanleiding meer geven tot een nieuw begin van bezigheid.

Voorbeeld

Een zelfstandige is reeds enkele jaren actief in bijberoep en bevindt zich in een periode buiten begin van bezigheid.

Eind juni 2015 stopt hij met zijn loontrekkende activiteit en hij zal zijn zelfstandige activiteit vanaf het derde kwartaal 2015 verderzetten in hoofdberoep.
Hoe zal de berekening gebeuren?

In het actuele systeem:

KWARTAAL

BAREMA

TE GEBRUIKEN REFERTE-INKOMEN

voorlopige berekening

definitieve berekening

regularisatie

Q1/2015

bijberoep

niet van toepassing

2012

niet van toepassing

Q2/2015

bijberoep

niet van toepassing

2012

niet van toepassing

Q3/2015

hoofdberoep

wettelijke min of geraamd inkomen 2016

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2016

Q4/2015

hoofdberoep

wettelijke min of geraamd inkomen 2016

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2016

In het nieuwe systeem:

KWARTAAL

BAREMA

TE GEBRUIKEN REFERTE-INKOMEN

voorlopige berekening

definitieve berekening

regularisatie

Q1/2015

bijberoep

Geïndexeerd netto-belastbaar jaarinkomen 2012

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2015

Q2/2015

bijberoep

Geïndexeerd netto-belastbaar jaarinkomen 2012

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2015

Q3/2015

hoofdberoep

Geïndexeerd netto-belastbaar jaarinkomen 2012

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2015

Q4/2015

hoofdberoep

Geïndexeerd netto-belastbaar jaarinkomen 2012

niet van toepassing

netto-belastbaar jaarinkomen 2015

Opgelet!

Volgende gebeurtenissen zullen toch aanleiding geven tot een nieuw begin van bezigheid:

- Wijziging van onderwerping als meewerkende echtgenote mini-statuut naar een eigen activiteit als zelfstandige

- Onderbreking van de activiteit en de onderwerping als zelfstandige tijdens minstens één kalenderkwartaal

 

Bent u boekhouder of accountant? Volg dan alle nieuws over de hervorming van de sociale bijdragen via deze link.

Bent u zelfstandige? Volg dan alle nieuws over de hervorming van de sociale bijdragen via deze link.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 07-04-2014