To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uitstel van betaling voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de rellen in Brussel op 11 en 15 november 2017

27/11/2017

Naar aanleiding van de rellen in Brussel op 11 en 15 november 2017 wordt er een uitstel van betaling toegestaan voor de voorlopige sociale bijdrage van het vierde kwartaal 2017.

Voor wie?

Deze maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners (maxi-statuut) die door de rellen schade hebben geleden.

Beoogde bijdragen

Door het uitstel van betaling dient de bijdrage voor het vierde kwartaal van 2017 pas tegen 15 december 2018 betaald te worden. Dit zonder dat de zelfstandige hierdoor zijn of haar socialezekerheidsrechten verliest.

Aanvraag

Om te kunnen genieten van deze maatregel moet de zelfstandige vóór 22 december 2017 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds, met volgende inlichtingen:

  • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene;
  • naam en zetel van zijn of haar bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • bewijsstukken die aantonen dat de activiteit nadeel ondervonden heeft ten gevolge deze rellen (bijvoorbeeld omzetverlies, beschadigde ramen).
Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 27-11-2017