To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van moratorium op faillissementen: wat nu?

03/02/2021

Sinds 1 februari 2021 is het tweede moratorium op faillissementen afgelopen.

Dit moratorium werd in het leven geroepen door de regering teneinde bedrijven, die economisch gezond waren voor de coronacrisis, te beschermen tegen inbeslagnames en faillissementen.

Bijgevolg zullen bedrijven gemakkelijker failliet kunnen worden verklaard.

Geen derde moratorium

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, wenst geen derde moratorium in het leven te roepen, maar beroep te doen op een reeds bestaande procedure, namelijk de procedure voor gerechtelijke bescherming. Om ondernemingen in moeilijkheden beter te kunnen ondersteunen, zullen de voorwaarden tijdelijk worden versoepeld.

Alternatief?

Onder de huidige procedure voor gerechtelijke bescherming dienen de ondernemingen in moeilijkheden te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Maar veel van de documenten dienen door accountants afgeleverd te worden, die in de meeste gevallen een directe betaling eisen, hetgeen vaak niet kan. In principe wordt de vraag, bij het ontbreken van één document, onontvankelijk verklaard en kan er dus geen bescherming worden verleend door de Ondernemingsrechtbank aan de onderneming in moeilijkheden.

Om hieraan tegemoet te komen, heeft de regering voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om tolerant op te treden, en toch de procedure te laten doorlopen. De documenten kunnen kort na het openen van de procedure worden overhandigd om zo de situatie te regulariseren.

Er komt ook een nieuwe procedure van voorbereidend akkoord buiten de rechtbank, waarbij bedrijven al in stilte een akkoord kunnen zoeken met een meerderheid van hun schuldeisers.

Deze nieuwe wetgeving moet wel nog worden goedgekeurd en wordt verwacht dat deze allicht niet voor eind maart van kracht zal zijn.

Fiscus int voorlopig geen coronaschulden

Aangezien het moratorium niet verlengd werd, en de nieuwe wet tot hervorming van de procedure voor gerechtelijke organisatie nog moet worden goedgekeurd door het parlement, heeft Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de instructie gegeven aan de FOD Financiën om geen fiscale schulden te innen bij ondernemers die voor de coronacrisis gezond waren en pas schulden hebben opgebouwd sinds 1 januari 2020.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 03-02-2021