To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Subsidie eindejaarspremie voor de horeca en 3 andere maatregelen goedgekeurd

02/12/2020

De wet die 4 steunmaatregelen invoert in de strijd tegen het coronavirus is deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Die steunmaatregelen die we aankondigden in ons artikel van 16 november zijn nu dus officieel.

 

De 4 steunmaatregelen

De volgende maatregelen zijn in werking getreden:

  • De overheid voorziet een subsidie van 167 miljoen euro voor het Waarborg- en Sociaal Fonds van de horeca. Die subsidie moet gebruikt worden om de eindejaarspremie van de werknemers te betalen. Met de subsidie moet het deel van de eindejaarspremie betaald worden dat overeenstemt met de dagen tijdelijke werkloosheid.

    Als werkgever hoeft u daarvoor niet te doen. Het Sociaal Fonds staat in voor de betaling.

Deze premie wordt automatisch berekend en uitbetaald door de RSZ. Als u recht heeft op de premie, dan ontvangt u alle informatie van de RSZ in uw e-box ondernemingen.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-12-2020