To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zesde staatshervorming – Sommige bevoegdheden van de FOD geregionaliseerd

27/06/2014

De zesde staatshervorming voorziet in de overdracht van sommige bevoegdheden van de FOD Economie naar de regio’s vanaf 1 juli 2014. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

 

http://economie.fgov.be/nl/fod/6e_staatshervorming/

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 27-06-2014