To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel

02/02/2021

Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht?

De volgende tabel helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte.

Opgelet : Wanneer de 4 * 4 regel wordt overschreden, moet een uitsplitsing gemaakt worden tussen twee bedragen, waarvan één belastbaar is tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% (behalve voor de gunstigere gezamenlijke belastingheffing) en het saldo tegen het gezamenlijke tarief (progressief aanslagtarief - GBI).

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 02-02-2021