To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe referteperiode voor het Vlaams beschermingsmechanisme

04/12/2020

In ons artikel van 5 november kon u al lezen dat sommige Vlaamse ondernemingen recht hebben op een subsidie, het zogenaamde Vlaams beschermingsmechanisme. De Vlaamse regering heeft dat mechanisme nog verder uitgebreid.

Dat was nodig omdat niet-essentiële winkels vanaf 2 november verplicht moesten sluiten. De Vlaamse regering wil daarom bijkomende steun geven aan ondernemers.

Het beschermingsmechanisme kan daarom voor een nieuwe, bijkomende periode worden aangevraagd. Er is nu ook een mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de periode van 16 november tot 31 december 2020.

De subsidie kan u zoals altijd aanvragen op de website van Vlaio. U moet de aanvraag ten laatste op 15 februari 2021 indienen.

 

De nieuwe subsidie

Tot nu konden ondernemingen een omzetdaling aantonen in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. De omzet moest in die periode met 60% dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Het nieuwe besluit voegt daar een nieuwe subsidie aan toe. U kan nu ook een omzetdaling van 60% exclusief BTW aantonen in de periode van 16 november tot 31 december 2020. U moet de daling van 60% aantonen in vergelijking met dezelfde periode van 2019.

 

Op welke subsidie heeft u recht?

Als u de omzetdaling kan aantonen, heeft u recht op een subsidie van 10% van uw omzet in dezelfde periode in 2019. De subsidie bedraag minstens 1.000 euro en maximaal:

  • 11.250 euro voor ondernemingen die maximaal 9 werknemers in de verrijkte Kruispuntbank voor ondernemingen hebben ingeschreven
  • 22.500 euro voor ondernemingen die tussen 10 en 49 werknemers in de verrijkte Kruispuntbank voor ondernemingen hebben ingeschreven
  • 60.000 euro voor ondernemingen die meer dan 50 werknemers in de verrijkte Kruispuntbank voor ondernemingen hebben ingeschreven

Ondernemingen uit sectoren in bijlage 1 van het besluit moeten geen 60% omzetdaling aantonen. De subsidie wordt dan wel pro rata van het aantal sluitingsdagen tussen 16 november en 31 december 2020 berekend. Wilt u toch in aanmerking komen voor een volledige subsidie, dan moet u een omzetdaling van 60% aantonen.

Ondernemingen in de horeca moeten geen omzetdaling van 60% aantonen omdat ze van 16 november tot 31 december 2020 verplicht moeten sluiten. 

 

Wat zijn ondernemingen uit de horecasector?

Cafés en restaurants moeten geen omzetdaling aantonen. De Vlaamse overheid verduidelijkt dat het om ondernemingen met de volgende NACE codes gaat:

  • 56101: eetgelegenheden met volledige bediening
  • 56102: eetgelegenheden met beperkte bediening
  • 56301: Cafés en bars

Enkel cafés en restaurants die meer dan 50% van hun omzet halen uit de activiteiten die onder één van die NACE codes vallen, moeten de omzetdaling van 60% niet aantonen. Deze mogelijkheid geldt evenmin voor horecazaken die minstens 50% van hun omzet uit take away halen.

 

Wilt u meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme?

Voor meer info over deze subsidie kan u steeds terecht op de website van Vlaio.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-12-2020