To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuw statuut pleegouders

21/09/2017

Na 20 jaar is er vanaf 1 september een statuut voor pleegouders in België. Dat moet meer mensen overtuigen hun huis open te stellen voor kwetsbare kinderen.

Pleegouders zorgen voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind. Maar de natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen.

Voortaan krijgen ook de pleegouders het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in het pleeggezin is opgegroeid.

Meer info kan je vinden op:

Vlaanderen =

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/nieuws/statuut-voor-pleegouders-gestemd 

Wallonie =

http://www.plaf.be/contacter.htm

Kinderbijslagfonds SECUREX 21-09-2017