To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Dubbel zo snel ziekte-uitkering voor zelfstandigen

27/12/2017

Zelfstandigen die door ziekte of ongeval niet meer kunnen werken, kregen pas na 1 maand een arbeidsongeschiktheidsuitkering van hun ziekenfonds.

Die zogenaamde ‘carensmaand’ wordt nu gehalveerd tot 2 weken voor alle arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2018.

Het dagbedrag van de uitkering blijft hetzelfde: tussen € 58,27 en € 35,76 naargelang uw gezinssituatie.


KB van 17.12.2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (Belgisch Staatsblad van 27.12.2017)

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 27-12-2017