To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens: 4,39

17/08/2017

De revalorisatiecoëfficiënt voor het inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018 werd vastgesteld op 4,39[1].

Waarvoor wordt deze coëfficiënt gebruikt?

De coëfficiënt wordt gebruikt om na te gaan of bedrijfsleiders van de eerste categorie (namelijk bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of personen met een gelijksoortige functie) zichzelf geen overdreven huurgelden voor het verhuren van gebouwen aan de eigen onderneming toegekend hebben. 

Wat gebeurt er in geval van overschrijding?

Wanneer de ontvangen huurgelden hoger zijn dan de volgende formule: kadastraal inkomen (ongeïndexeerd) x 5/3 x de revalorisatiecoëfficiënt, dan worden de huurgelden als beroepsinkomen geherkwalificeerd.

Een cijfervoorbeeld

Marc, een ongehuwde bedrijfsleider, verhuurt een gebouw aan zijn vennootschap. Hiervoor ontvangt hij jaarlijks een huurprijs van 200.000 euro. Het kadastraal inkomen van dit gebouw bedraagt 25.000 euro.

Het gerevaloriseerd kadastraal inkomen voor het aanslagjaar is gelijk aan 109.750 euro (25.000 euro x 4,39). 5/3 van dit gevaloriseerd kadastraal inkomen bedraagt dan 182.916,67 euro.

De huurprijs van 200.000 euro ligt hoger dan 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen. Bijgevolg zal het verschil tussen beide bedragen (17.083,33 euro) bij Marc als een beroepsinkomen belast worden.

Hoe gebeurt de berekening van de geherkwalificeerde huurgelden?

Deze geherkwalificeerde huurgelden moeten berekend worden in functie van de frequentie van de toekenning van de huurgelden.  Bedrijfsvoorheffing moet immers ingehouden worden op het moment dat de bedrijfsleider het huurgeld, dat geherkwalificeerd wordt, ontvangt.

Voorbeeld 1: Een bedrijfsleider verhuurt een gebouw aan zijn vennootschap en ontvangt hiervoor huurgelden op maandbasis. In dat geval is de bedrijfsvoorheffing eveneens verschuldigd op maandbasis en dient ook de herkwalificatie met dezelfde frequentie te gebeuren.

Voorbeeld 2: Dezelfde bedrijfsleider verhuurt een gebouw aan zijn vennootschap, waarvoor hij de huurgelden op jaarbasis ontvangt zie ook het voorbeeld van Marc). In dat geval dient de verschuldigde bedrijfsvoorheffing slechts op jaarbasis te worden doorgestort. Hetzelfde geldt voor de berekening van de geherkwalificeerde huurgelden.

 


[1] Koninklijk besluit van 18 juli 2017, Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-08-2017