To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe voorwaarden en formulier overbruggingsrecht

05/09/2017

Het inlichtingenformulier voor het overbruggingsrecht is vernieuwd!

 

Door het overbruggingsrecht behoud je als zelfstandige voor maximaal vier kwartalen je sociale rechten, én heb je recht op een financiële uitkering voor maximaal twaalf maanden.

 

Onlangs werden de voorwaarden voor het overbruggingsrecht uitgebreid voor bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten van een vennootschap in vereffening: als ze een beroep doen op het overbruggingsrecht bij stopzetting om economische redenen omwille van een laag inkomen, dan moeten ze vanaf 1 juli 2017 aan bijkomende voorwaarden voldoen:

  • Er moet een procedure tot ontbinding en vereffening van de betrokken vennootschap(pen) zijn gestart op het ogenblik van de stopzetting. De start van de procedure moet worden aangetoond.
  • De vermogensvoordelen die de aanvrager heeft genoten naar aanleiding van de ontbinding en vereffening mogen niet hoger zijn dan het dubbele van het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (26.592,50 euro in 2017).

 

Het inlichtingenformulier werd daarom geüpdatet. Gebruik dus het vernieuwde formulier om het overbruggingsrecht aan te vragen.

 

Weet u niet of u recht hebt op het overbruggingsrecht? Zelfstandigen die zich in één van de volgende situaties bevinden, komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht:

  • Als u failliet bent of de vennootschap waarin u zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot bent, failliet verklaard is;
  • Als u een collectieve schuldenregeling hebt;
  • Als u uw zelfstandige activiteit gedwongen hebt moeten onderbreken;
  • Als u uw zelfstandige activiteit hebt moeten stopzetten door economische moeilijkheden.

 

Wilt u meer informatie? Lees er dan zeker onze Lex4you-pagina over het overbruggingsrecht op na.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 05-09-2017