To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verhoging van sommige uitkeringen op 1 september 2017

01/09/2017

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, worden de hierna volgende uitkeringen van het sociaal statuut van de zelfstandigen vanaf 1 september 2017 aan het welzijn aangepast en met 1,7 % verhoogd. De tegemoetkoming voor hulp van derden wordt vanaf 1 oktober 2017 met 5 % verhoogd.

Dit geeft de volgende nieuwe uitkeringsbedragen:

Alternatieve hulp

Adoptie-uitkering

€ 475,41 per week

Uitkering mantelzorg

- Volledige onderbreking

- Gedeeltelijke onderbreking

 

€ 1.212,43 per maand

€ 606,22 per maand

 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid

Primaire ongeschiktheid (2° tot de 12° maand ongeschiktheid)

- Samenwonende

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

 

€ 35,76 per dag

€ 46,63 per dag

€ 58,27 per dag

Invaliditeit (vanaf 13° maand ongeschiktheid)

a) zonder gelijkstelling

- Samenwonende

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

b) met gelijkstelling

- Samenwonende

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

 

 

€ 35,76 per dag

€ 46,63 per dag

€ 58,27 per dag

 

€ 39,98 per dag

€ 46,63 per dag

€ 58,27 per dag

Moederschapsuitkering (eenmalige of gespreide betaling)

- Voltijdse moederschapsrust

- Deeltijdse moederschapsrust

 

€ 475,41 per week

€ 237,71 per week

Tegemoetkoming voor hulp van derden

€ 21,85 per dag

 Uitkering overbruggingsrecht

- Zonder gezinslast

- Met gezinslast

€ 1.212,43 per maand

€ 1.515,07 per maand

 Pensioenbedragen

Gehuwd

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

- Minimumpensioen (onvolledige loopbaan)

 

€ 18.180,79 per jaar

€ 18.179,54 per jaar

Overlevende echtgenoot

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

- Minimumpensioen (onvolledige loopbaan)

- Minimumovergangsuitkering

 

€ 14.354,79 per jaar

€ 14.353,79 per jaar

€ 14.255,00 per jaar

Alleenstaande

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

- Minimumpensioen (onvolledige loopbaan)

 

€ 14.549,21 per jaar

€ 14.548,22 per jaar

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 01-09-2017