To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlenging gunstmaatregel voor zelfstandigen actief in de land- en tuinbouwsector

10/08/2017

Context

Zelfstandigen met een land- of tuinbouwbedrijf hebben het laatste jaar heel wat moeilijkheden gehad door het Russische invoerverbod. De overheid liet die zelfstandigen al toe om voor bepaalde kwartalen in 2014, 2015 en 2016 hun sociale bijdragen uit te stellen en een jaar later te betalen.

Omdat het Russische invoerverbod bleef duren, besliste de overheid vorig jaar om de maatregel uit te breiden voor het derde en vierde kwartaal van 2016 en voor het eerste en tweede kwartaal van 2017.

 

Wat is nieuw?

De overheid heeft de maatregel nu opnieuw uitgebreid: ze nemen ook de vrieskou van afgelopen winter en de huidige zomerse droogte mee op in de maatregel.

Dat wil zeggen zelfstandigen uit de land- of tuinbouwsector ook hun sociale bijdrage van het derde kwartaal van 2017 met een jaar kunnen uitstellen. Ook de verhogingen (d.w.z. de boetes die de sociale verzekeringsfondsen aanrekenen als de sociale bijdragen niet op tijd betaald worden) moeten niet betaald worden.

Concreet wil dat zeggen dat deze zelfstandigen:

 • De sociale bijdrage voor het derde kwartaal van 2016 een jaar mogen uitstellen en dus pas vóór 30 september 2017 moeten betalen;
 • De sociale bijdrage voor het vierde kwartaal van 2016 een jaar mogen uitstellen en dus pas vóór 15 december 2017 moeten betalen;
 • De sociale bijdrage voor het eerste kwartaal van 2017 een jaar mogen uitstellen en dus pas vóór 31 maart 2018 moeten betalen;
 • De sociale bijdrage voor het tweede kwartaal van 2017 een jaar mogen uitstellen en dus pas vóór 30 juni 2018 moeten betalen;
 • De sociale bijdrage voor het derde kwartaal van 2017 een jaar mogen uitstellen en dus pas vóór 30 september 2018 moeten betalen.

 

Voorwaarden

Enkel zelfstandigen (in hoofdberoep en meewerkende partners maxi-statuut) met de volgende NACE-codes komen in aanmerking voor de maatregel: 1.110, 1.120, 1.130, 1.140, 1.150, 1.160, 1.191, 1.199, 1.210, 1.220, 1.230, 1.240, 1.250, 1.260, 1.270, 1.280, 1.290, 1.301, 1.309, 1.410, 1.420, 1.430, 1.440, 1.450, 1.461, 1.462, 1.471, 1.472, 1.479, 1.490, 1.500, 1.610, 1.620, 1.630 of 1.640.

Het betalingsuitstel is enkel van toepassing voor het derde en vierde kwartaal van 2016 en het eerste, tweede en derde kwartaal van 2017.

 

Wat zijn de gevolgen voor de rechten van de zelfstandige?

Zelfstandigen die gebruik maken van deze maatregel:

 1. zullen nog steeds recht hebben op kinderbijslag,
 2. zullen nog steeds pensioen opbouwen,
 3. zullen nog steeds hun medische kosten kunnen terugbetaald krijgen door het ziekenfonds en
 4. zullen nog steeds recht hebben op uitkeringen bij financiële problemen of bij faillissement (als ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden).

De maatregel heeft wél een invloed op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zelfstandigen die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen willen krijgen, zullen de betaling van hun sociale bijdragen geen jaar kunnen uitstellen, maar slechts één kwartaal. Betalen ze de sociale bijdragen toch later, dan hebben ze geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor die periodes.

 

Een aanvraag indienen

Denkt u in aanmerking te komen voor het betalingsuitstel? Dien dan schriftelijk een aanvraag in bij Securex Integrity vóór 30 september 2017:

Er is geen standaardformulier voorzien, dus u mag zelf een brief opmaken waarin u de maatregel aanvraagt. In die aanvraag moet u zeker de volgende elementen vermelden:

 • Uw naam en voornaam
 • Uw woonplaats
 • De naam, zetel en het ondernemingsnummer van uw bedrijf.

 

Was u te laat om een aanvraag in te dienen voor het derde en vierde kwartaal van 2016 en het eerste en tweede kwartaal van 2017, waarvoor u financiële moeilijkheden had door het Russische invoerverbod? Dan kunt u deze kwartalen mee opnemen in uw aanvraag.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 10-08-2017