To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de crisis in de pluimveesector, de melkveesector en de varkenssector

15/01/2021

1. Voor wie ?

Deze maatregel is van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en op iedere meewerkende echtgenoot wiens economische activiteit van veehouder/landbouwer direct getroffen is door de gevolgen van de crisis in de pluimvee- , melkvee- of varkenssector en die kan aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van genoemde crisis.

De betrokken zelfstandigen moeten een activiteit uitoefenen die valt onder één van volgende NACEBEL-codes :

0141 – 01410 – 0141001- 0141002 – 0142 – 01420 – 0146 – 01461 – 01462 – 0146201- 0147 – 01471 – 01472 - 01479

2. Beoogde bijdragen ?

Dankzij dit betalingsuitstel betaalt u:

  • De bijdrage van het 4de kwartaal 2020 tegen 15/12/2021
  • De bijdrage van het 1ste kwartaal 2021 tegen 31/03/2022

3. Aanvraag :

De zelfstandige van wie de onderneming moeilijkheden ondervindt door hogergenoemde crisis, zal een schriftelijke aanvraag moeten indienen vóór 15/3/2021 bij zijn sociaal verzekeringsfonds met volgende vermeldingen:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer

U behoudt uw sociale rechten voor deze uitgestelde periode.

4. Alternatieven in geval van betalingsmoeilijkheden

Andere mogelijkheden bij betalingsmoeilijkheden

U kunt ook andere mogelijkheden overwegen als u betalingsmoeilijkheden heeft:

  • U kunt vragen om uw sociale bijdragen te laten verminderen.
  • U kunt vragen om uw sociale bijdragen te laten vrijstellen.

Beide mogelijkheden hebben specifieke voorwaarden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 15-01-2021