To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uitstel van betaling voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de fipronilcrisis

23/08/2017

Voor wie?

Zelfstandigen die directe financiële schade hebben geleden ten gevolge van de fipronilcrisis, kunnen uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen van het tweede, derde en vierde kwartaal 2017. Deze maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende partners, die actief zijn in de pluimveesector, voedingssector of handelssector.

Beoogde bijdragen

Door het uitstel van betaling dient de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2017 pas tegen 30 juni 2018 betaald te worden, de bijdrage voor het derde kwartaal van 2017 pas tegen 30 september 2018 en de bijdrage voor het vierde kwartaal van 2017 pas tegen 15 december 2018. Dit zonder dat de zelfstandige hierdoor zijn socialezekerheidsrechten verliest.

Aanvraag

Om te kunnen genieten van deze maatregel moet de zelfstandige vóór 31 oktober 2017 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds, met volgende inlichtingen:

  • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene;
  • naam en zetel van zijn of haar bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • bewijsstukken die aantonen dat de activiteit nadeel heeft ondervonden van de fipronilcrisis (bijvoorbeeld: omzetverlies, vernietiging eieren, …).
Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 23-08-2017