To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

17/09/2019Voorbereid op de Brexit? Vergeet uw EORI-nummer niet aan te vragen
20/08/2019Is uw maatschap al ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen?
02/08/2019Cumuleren van onderbrekingsuitkeringen bij thematisch verlof of tijdskrediet met een zelfstandige activiteit in bijberoep
28/06/2019Bestuurder met een arbeidsovereenkomst? Opgelet!
10/05/2019Uitstel van de betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen actief in de appelen- en perensector
10/05/2019Uitstel van de betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen actief in de rundvleessector
01/04/2019Nieuw vennootschapsrecht van kracht op 1 mei 2019
11/03/2019Vaderschapsverlof voor zelfstandigen komt er vanaf 1 mei 2019
22/02/2019Verhoging van sommige uitkeringen op 1/3/2019
21/02/2019Uitstel van betaling sociale bijdragen ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest
20/02/2019Deadline UBO-register uitgesteld tot 30 september 2019
15/02/2019Vaderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd
22/01/2019Limosa nu alleen nog verplicht voor buitenlandse zelfstandigen actief in een ‘risicogevoelige’ sector
22/01/2019Bent u voorbereid op de Brexit ? Heeft u reeds een EORI nummer aangevraagd?
07/01/2019Kalender - Uw "to do's" voor de maand januari
01/01/2019Verlaagde minimumbijdragen voor 'primostarters'
18/12/2018Het UBO-register: bent u al op de hoogte?
13/12/2018Geen verzaking aan regularisaties na pensioen meer mogelijk vanaf 2019
11/12/2018Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald
11/12/2018Als zelfstandige werken na je 65ste? Binnenkort heb je ook recht op een ziekte-uitkering