To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

30/09/2016Kalender - Uw 'to do's' voor de maand oktober
29/09/2016Erkenning als ambachtsman
20/09/2016Geniet van een korting voor het indienen van een i-DEPOT via Securex
13/09/2016Uitbreiding moederschapsverlof zelfstandigen vanaf 1 januari 2017
09/09/2016Zelfstandigen actief in de land- en tuinbouwsector die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Russische invoerverbod – verlenging van de maatregel
19/07/2016Statuut van de student-ondernemer goedgekeurd
08/07/2016Deeleconomie - Het fiscaal gunstig regime is officieel
08/07/2016Nieuwe dienstverlening van Securex : beëdigde vertalingen
08/07/2016Algemene voorwaarden vereist voor een webshop?
10/06/2016Terugbetaling van geneeskundige verzorging voor startende zelfstandige pas bij betaling/vrijstelling van eerste sociale kwartaalbijdrage
30/05/2016Fraudebestrijding: voortaan verplichte aansluiting vóór aanvang van een zelfstandige activiteit
27/05/2016Gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector
26/05/2016Uitbreiding moederschapsverlof zelfstandigen vanaf 1 januari 2017
24/05/2016Erkenning als ambachtsman mogelijk vanaf 1 juni
20/05/2016Laattijdige neerlegging van de jaarrekening? Vermijd de tarieftoeslag !
04/05/2016Uitstel van betaling voor alle zelfstandigen getroffen door de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem
04/05/2016De aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen die actief zijn in een sector getroffen door een crisis
07/04/2016Bijhuis, filiaal of vestigingseenheid, maak de goede keuze!
31/03/2016Moederschapsverlof zelfstandigen
31/03/2016Btw – Opheffing van de keuze voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen uitgesteld tot 1 juni 2016