To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Leerlingen en stagiairs : een nieuwe leervergoeding?

08/19/2020

De vakantie is bijna afgelopen en 1 september nadert razend snel. Ook de leerlingen en stagiairs moeten dus terug naar school terwijl ze met één voet in het bedrijfsleven blijven staan. Wanneer een leerling naar een hoger jaar overgaat, verandert het bedrag van zijn leervergoeding. We raden u dan ook aan om, bij het begin van het schooljaar, na te gaan of u nog de correcte vergoeding toekent.

Omwille van de coronacrisis, werden bepaalde evaluaties echter uitgesteld dit jaar. U zou dus ook pas later dan gewoonlijk kunnen weten of de jongere geslaagd is en kan overgaan naar een hoger barema.

Wat doen?

Mijn leerling/stagiair is niet geslaagd

Informeer uw Client Advisor indien u niet met onze software werkt.

Mijn leerling/stagiair is geslaagd

  • Pas zelf het bedrag aan in onze Securex-software.
  • Indien u geen Securex-software gebruikt dient u niets te doen. We verhogen de vergoeding op de datum aangeduid in onderstaand overzicht.

Ik weet niet of mijn leerling/stagiair geslaagd is

Vraag dit na bij het opleidingscentrum.

Wanneer moet de leervergoeding aangepast worden?

Ga na of uw leerling nog steeds de juiste leervergoeding ontvangt. Elke reglementering voorziet immers in een andere datum om het bedrag van de vergoeding aan te passen zodra de leerling geslaagd is en naar een hoger jaar overstapt. Hieronder vindt u een overzichtstabel.

U kan de bedragen van de verschillende vergoedingen (variabel in functie van het Gewest of de Gemeenschap) terugvinden in onze Sociolist. Deze vindt u in de rubriek Sociaal / Sleutelbedragen.

Leerlingen/stagiairs

Aanpassing van de vergoeding indien ze naar een hoger jaar overgaan

Andere aanpassingen

Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding (Vlaanderen)

1 september

In geval van indexering van het GGMMI

Alternerende overeenkomst (Wallonië, Brussel en Franse Gemeenschap)

Verwerving van de vaardigheden opgelegd door het opleidingsplan (met vertraging dit jaar)[1] [2]

Indexering van het GGMMI[3]

Stagiairs ondernemingshoofd in het Waals Gewest

1 augustus

1 januari (aanpassing in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

Stagiairs ondernemingshoofd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 augustus

1 januari (aanpassing van het minimumbedrag in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

Stagiairs ondernemingshoofd in de Vlaamse Gemeenschap

1 juli

1 januari (aanpassing van het minimumbedrag in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

Leerlingen van de middenstand in de Duitstalige Gemeenschap

1 juli

1 januari (aanpassing van het minimumbedrag in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen)

1 januari tijdens het 2de en 3de jaar

Industriële leerlingen

Geen aanpassing

Verjaardag van de jongere of in geval van indexering van het GGMMI

 


[1] Voor de leerlingen van de middenstand in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet deze aanpassing in principe op 1 augustus gebeuren.

[2] Omwille van het coronavirus, zal het academiejaar 2019-2020 ten laatste eindigen op 30 september 2020, behalve voor bepaalde proefwerken die nog tot 30 november 2020 zouden georganiseerd kunnen worden.

[3] Voor de leerlingen van de middenstand in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet deze aanpassing op 1 januari gebeuren (aanpassing in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/19/2020