To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen, de GDPR en de vakbonden: welke info mag u meedelen?

22/10/2019

In ons artikel van 20 september 2019 hebben we reeds uw GDPR verplichtingen tijdens de sociale verkiezingen besproken. Maar is de GDPR ook van toepassing is op de vakbonden? En wat als de vakbonden de persoonsgegevens van uw werknemers opvragen voor een mailing tijdens de sociale verkiezingen?

Is de GDPR ook van toepassing op de vakbonden?

Elke Europese organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is onderworpen aan de GDPR. Ook de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties zijn dergelijke instellingen. Zij moeten eveneens ook de GDPR regels respecteren.

De gegevens die zij tijdens de sociale verkiezingen aan u en de Federale Overheidsdienst Werk Arbeid en Sociaal Overleg overmaken, moeten dus conform de GDPR gedeeld worden.

Wat als de vakbonden de gegevens van uw werknemers opvragen?

Nu de sociale verkiezingen voor de deur staan, zullen de vakbonden de werknemers willen informeren over hun programmapunten. De kans is dus groot dat ze u zullen vragen om bepaalde gegevens van uw werknemers te bezorgen. Zo kunnen zij een gerichte mailing naar de werknemers sturen.

Kan u op deze vraag ingaan?

Het korte antwoord is: neen.

U hebt die gegevens van uw werknemers immers niet gekregen om ze aan de vakbonden te bezorgen. Uw werknemers hebben die gegevens bezorgd zodat hun arbeidsovereenkomst correct kan worden opgesteld en uitgevoerd. Er is dus geen wettelijke basis om de gegevens aan de vakbonden over te maken.

Kan u die gegevens dan nooit aan de vakbond meedelen?

Dat is dan weer wat kort door de bocht.

Als u de gegevens toch aan de vakbonden wil bezorgen, hebt u de uitdrukkelijke toestemming van uw werknemers nodig.

Zij moeten expliciet de toestemming geven dat hun gegevens aan de vakbond (de verwerkingsverantwoordelijke) overgemaakt mogen worden om een mailing te versturen (het doel van de overdracht).

Uw werknemers kunnen deze toestemming bovendien op elk moment weer intrekken. Doen zij dit, dan mag u de gegevens niet meer aan de vakbond overmaken.

Let dus op met vragen van de vakbonden om personeelsgegevens te bezorgen. Als er geen wettelijk doel is om die gegeven over te maken, hebt u de expliciete toestemming van uw werknemers nodig!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-10-2019