To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Pas het re-integratietraject voor uw zieke werknemers correct toe!

21/08/2020

De arbeidsovereenkomst van zieke werknemers kan enkel beëindigd worden omwille van overmacht als er een re-integratietraject wordt gevolgd. In welke gevallen dat traject opgestart kan worden en onder welke voorwaarden, is wettelijk vastgelegd.

Overweegt u een re-integratietraject op te starten voor één van uw werknemers? Leef dan zeker die wettelijke voorwaarden na. Als u dat niet doet, moet u mogelijk een opzeggingsvergoeding betalen. Bovendien zou uw ex-werknemer ook nog aanspraak kunnen maken op een vergoeding wegens discriminatie.

Een recent arrest van het arbeidshof van Antwerpen heeft dat duidelijk aangetoond.

Wat waren de feiten in deze zaak?

Een arbeider heeft gezondheidsproblemen en laat een pacemaker plaatsen. Hij blijft nadien gedurende 10 jaar probleemloos werken in de onderneming. Enkele specifieke taken die hij om gezondheidsredenen niet meer mag uitvoeren, worden door collega’s overgenomen.

Na 10 jaar vroeg de ploegbaas om bepaalde taken uit te voeren die de werknemer om gezondheidsredenen niet kon doen. Daarop vroeg de werkgever medische attesten uit het verleden op en de werknemer ondertekende een “verzoek tot re-integratietraject”. De werknemer was op het moment van het verzoek evenwel niet arbeidsongeschikt.

Uiteindelijk stelt de preventieadviseur-arbeidsarts vast dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren. Hij zou eventueel wel geschikt zijn om een andere functie in de onderneming te vervullen. Dit is een zogenaamde beslissing C.

De werknemer tekende geen beroep aan tegen deze beslissing en de werkgever vond daarna geen andere gepaste functie voor de werknemer. Daarop werd de arbeidsovereenkomst beëindigd omwille van medische overmacht.

Wat oordeelde het arbeidshof?

Wettelijke opzeggingsvergoeding

Het arbeidshof oordeelde dat de beslissing dat de werknemer definitief ongeschikt was voor het overeengekomen werk, niet overeenstemde met de werkelijkheid. De werknemer had de pacemaker immers al sinds lange tijd en oefende al 10 jaar lang diezelfde functie uit.

Bovendien stelde het arbeidshof vast dat het re-integratietraject niet correct werd opgestart. Om zo’n traject te beginnen moet de werknemer op het moment van de aanvraag arbeidsongeschikt zijn. De werknemer was dat niet wanneer hij zijn aanvraag om gere-integreerd te worden, indiende.

Het arbeidshof gaf aan dat de wetgeving bedoeld is om een arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in de onderneming. En niet om de overeenkomst van arbeidsgeschikte werknemers te beëindigen omwille van overmacht.

Om die reden veroordeelde het arbeidshof de werkgever tot de betaling van de wettelijke opzeggingsvergoeding.

Vergoeding omwille van discriminatie van een gehandicapte werknemer

Het arbeidshof oordeelde eveneens dat een werknemer met een pacemaker als een gehandicapte werknemer kan worden beschouwd. Het hof onderzocht daarom of er hier ook sprake was van discriminatie van een gehandicapte werknemer.

Het stelde daarbij vast dat de situatie van de werknemer plots een probleem was voor de werkgever. De bestaande aanpassingen aan de functie van de werknemer, waarbij collega’s bepaalde taken overnamen, werden niet behouden. De werkgever zocht ook niet naar andere mogelijke aanpassingen. Integendeel zelfs, de werknemer moest taken vervullen die hij om gezondheidsredenen niet mocht uitvoeren.

Het arbeidshof wees erop dat een dergelijke houding van de werkgever volledig tegengesteld is aan de bepalingen uit de anti-discriminatiewetgeving. Om die reden veroordeelde het arbeidshof de werkgever ook nog tot de betaling van een vergoeding gelijk aan zes maanden loon omwille van discriminatie.

Wat is het belang van dit arrest?

Uit dit arrest blijkt dat het zeer belangrijk is om de procedure voor de re-integratie van uw werknemers na te leven. Ook de preventieadviseur-arbeidsarts moet correct nagaan of de werknemer wel degelijk ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

Want zelfs zonder beroep van de werknemer tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts, kan een arbeidsrechtbank of een arbeidshof u nog veroordelen tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Wilt u meer info over het re-integratietraject? Raadpleeg dan ons dossier op Lex4You.

Wat doet Securex voor u?

Wilt u meer informatie over de verschillende stappen van het re-integratietraject? Contacteer dan uw Legal Advisor.

Wilt u meer informatie over de medische kant van het re-integratietraject? Dan staat uw preventieadviseur-arbeidsarts voor u klaar. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-08-2020