To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ook voor uw uitzendkrachten zijn nu elektronische ecocheques mogelijk

06/20/2016

Zoals u hier eerder al kon lezen[1], is het vanaf deze maand mogelijk om te kiezen voor een elektronische uitgifte van ecocheques. Dit kan zelfs op dezelfde kaart als de elektronische maaltijdcheques, mocht u deze al hebben binnen uw onderneming. De uitzendsector heeft nu een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die toelaat om ook aan de uitzendkrachten binnen uw onderneming ecocheques op elektronische wijze toe te kennen. We lichten dit hierna verder toe.

Elektronische ecocheques in uw onderneming?

U kan elektronische ecocheques toekennen in uw onderneming in volgende gevallen:

  • er bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorvlak die voorziet in de toekenning van elektronische ecocheques;
  • er bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak die voorziet in de toekenning van elektronische ecocheques;
  • er is geen mogelijkheid (of dit is niet de gewoonte) om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten op ondernemingsvlak, maar er bestaat een individuele schriftelijke overeenkomst die voorziet in de toekenning van elektronische ecocheques.

Momenteel is de uitzendsector de enige sector die een collectieve arbeidsovereenkomst rond de toekenning van elektronische ecocheques gesloten heeft. Alle ondernemingen die ecocheques toekennen en dit voortaan liever onder elektronische vorm zouden willen doen, dienen dus zelf actie te ondernemen (via een ondernemingscao of individuele overeenkomsten). U kan hiervoor gebruik maken van onze modelovereenkomsten. U kan zich hiervoor wenden tot uw Client Advisor of Legal Advisor of u kan deze zelf downloaden in onze e-Shop.

Ecocheques voor uitzendkrachten?

Voor wat de uitzendkrachten betreft, is het zo dat zij recht hebben op ecocheques volgens dezelfde modaliteiten en onder dezelfde voorwaarden als uw ander personeel. Met het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in de mogelijkheid tot toekenning van elektronische ecocheques aan de uitzendkrachten, kan er alvast geen discussie meer ontstaan over de wijze van toekenning.

Waarom kiezen voor elektronische ecocheques?

We sommen hierna de voornaamste voordelen op:

  • Allereerst zal de keuze voor elektronische ecocheques kostenbesparend zijn. Vooral wanneer u reeds elektronische maaltijdcheques toekent, zal de kost miniem zijn: de kaart bestaat namelijk al. Zelfs wanneer men nog geen kaart heeft, zal men vanaf het tweede gebruiksjaar kosten besparen, voornamelijk de druk- en verzendingskosten.
  • Door te kiezen voor een elektronische uitgifte van ecocheques denkt u ook aan het gebruiksgemak, zowel voor u (geen enveloppen meer rond te delen, wat ook weer kostenbesparend is) als voor uw werknemers (geen rondslingerende paperassen meer die vergeten worden onderin een schuif). De werknemers kunnen de kaart bijhouden in hun portefeuille om er optimaal gebruik van te kunnen maken.
  • Daarnaast is het ook milieuvriendelijker en worden er jaarlijks enkele bomen gespaard.

Meer info?

Lees ons vademecum over de elektronische ecocheques  of contacteer uw Client Advisor.

 


[1] Zie ons artikel van 26 april 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/20/2016