To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wijzigingen op komst voor de sociale verkiezingen - Ook voor u?

26/02/2019

We kondigden het al aan in ons artikel van 16 januari 2019: een voorontwerp van wet tot voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020 strekt ertoe de spelregels rond deze gebeurtenis te wijzigen tegen 2020. Bovendien worden 11 tot 24 mei 2020 naar voren geschoven als data voor de komende verkiezingen.

De geplande wijzigingen

De geplande aanpassingen hebben o.a. de vervroeging van een kwartaal van de referteperiode voor de berekening van uw gemiddeld personeelsbestand tot doel. Bij de vorige sociale verkiezingen kon u op basis van uw gemiddeld personeelsbestand van de 4 kwartalen van 2015 vaststellen of u in 2016 al dan niet sociale verkiezingen moest organiseren.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zal deze referteperiode waarschijnlijk starten op 1 oktober 2018 om te eindigen 30 september 2019.

Het eigenlijke verloop van de verkiezingsprocedure zal vermoedelijk niet worden gewijzigd.

We brengen u uiteraard op de hoogte wanneer deze wijzigingen officieel worden.

De sociale verkiezingen van 2020… beginnen reeds in 2019!

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Wacht echter niet tot dan om deze gebeurtenis te organiseren. U moet immers nagaan of u de vereiste drempel bereikt voor de organisatie van sociale verkiezingen, en de verkiezingsprocedure begint al eind dit jaar! Wie nu al met de voorbereiding begint, zal de weg niet kwijt geraken…

Hebt u twijfels? Onze Legal Advisors kunnen voor u de berekening van uw gemiddeld personeelsbestand uitvoeren, zodat u weet of u in 2020 sociale verkiezingen moet organiseren. Een simulatie kan nu al gemaakt worden!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-02-2019