To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gebruik van een professionele gsm/smartphone tijdens de vakantie

12/07/2016

Als werkgever stelt u een gsm/smartphone van het bedrijf ter beschikking van (sommige van) uw werknemers. Los van het feit of deze werknemers hem enkel voor beroepsdoeleinden of ook voor privégesprekken mogen gebruiken, wat gebeurt er als ze hun gsm/smartphone ook tijdens hun vakantie gebruiken?  U beslist, laat niets aan het toeval over!

Privégebruik

Voor een werknemer die onderworpen is aan de wetgeving inzake de arbeidsduur worden de gesprekken buiten de werkuren (meer bepaald tijdens de jaarlijkse vakantie) in principe als privégesprekken beschouwd.

Bovendien wordt algemeen aangenomen dat de gesprekken die geen verband houden met de beroepsactiviteit tot de privésfeer behoren. Deze worden enkel ten laste genomen door de werkgever indien de gebruiksovereenkomst van de gsm/smartphone dit zo bepaalt.

Belang van de gebruiksovereenkomst

Het is de werkgever die bepaalt in welke mate de gsm/smartphone door zijn werknemer gebruikt mag worden. In de gebruiksovereenkomst van dit werkinstrument kan hij dit gebruik ofwel beperken tot loutere beroepsdoeleinden, ofwel verruimen tot privédoeleinden.

In beide gevallen kan bovendien beslist worden om de gesprekken te beperken tot het Belgische grondgebied. De in- en uitgaande gesprekken met het buitenland zijn, in dat geval, dan voor rekening van de werknemer.

Wat Securex voor u kan doen ?

Securex biedt u een gebruiksklare overeenkomst voor het gebruik van een gsm/smartphone aan. U kunt ze bestellen via onze e-Shop (shop.securex.be > KMO of Grote onderneming > Juridische documenten > PC en GSM) of via uw Legal Advisor.

Ter herinnering

Een gsm/smartphone van het bedrijf die enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, is geen voordeel in natura (van alle aard), maar een voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen. Zodra dit werkinstrument ook voor privégesprekken gebruikt mag worden, wordt dit voordeel echter een voordeel in natura dat aanleiding geeft tot het betalen van sociale bijdragen en het heffen van belastingen.

Het voordeel kan forfaitair geraamd worden op 12,5 euro[1]. Maar om dit forfait te mogen toepassen, mag de werkgever geen systeem hebben ingesteld waarbij hij het privé gebruik op een correcte manier kan bepalen (bijvoorbeeld wanneer de werknemer een nummer voor zijn niet professionele gesprekken moet intoetsen).

Bovendien mag er geen overdreven wanverhouding bestaan tussen de mogelijkheden van het toestel (en dus ook de prijs ervan) en het beroepsgebruik waaraan de werknemer zich moet houden (bijvoorbeeld een iPhone met een waarde van 500 euro voor een werknemer die enkel telefonisch bereikbaar moet zijn voor zijn werk). Als dat het geval zou zijn, dan zal de werknemer bijdragen op de werkelijke waarde van het voordeel moeten betalen.

 


[1] Dit forfait werd vastgesteld door het Beheerscomité van de RSZ. Momenteel heeft de fiscus nog niet officieel beslist om hetzelfde forfait te hanteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-07-2016