To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Extralegale voordelen anders bekeken

24/11/2016

Wanneer u aan extralegale voordelen denkt, dan haalt u zich waarschijnlijk onmiddellijk de “klassiekers” voor de geest. Denk maar aan de bedrijfswagen, maaltijdcheques, groepsverzekering, de loonbonus… Maar heeft u ook al eens aan onderstaande pistes gedacht?

Warrants als alternatief voor de cash bonus

Warrants zijn een financieel instrument als vorm van loonoptimalisatie. Zij bieden als belangrijkste voordeel dat ze, onder voorwaarden, vrij van sociale zekerheidsbijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen) aan de werknemers kunnen worden toegekend[1]. Dit levert een aanzienlijk voordeel op in vergelijking met de klassieke cash bonus, waarop hoge RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

Voorbeeld: Wil u een cash bonus van 2.500 euro bruto geven aan uw werknemers, dan houden zij hier ongeveer 1.010 euro netto[2] van over. Door omzetting van deze bonus in warrants, kan dit nettobedrag worden opgetrokken tot +/- 1.600 euro (uitgaande van een zelfde kostprijs voor de werkgever).

Ook Securex biedt warrants aan!

Interesse? Neem dan snel een kijkje op www.securex.be/warrants. Want ook wij bieden warrants aan en dit in samenwerking met BNP Paribas.

(Elektrische) bedrijfsfiets voor een groen en sportief imago

De (elektrische) fiets is populairder dan ooit, zeker voor wat het woon-werkverkeer betreft. Dat is geen wonder, de (elektrische) fiets biedt immers het hoofd aan de ellenlange files en wordt ook nog eens (para)fiscaal gunstig behandeld.

Zo is de terbeschikkingstelling van een (elektrische) bedrijfsfiets aan een werknemer voor zijn woon-werkverplaatsingen een sociaal voordeel dat uitdrukkelijk is vrijgesteld van belasting (het eigenlijke privégebruik van deze fiets brengt zelfs geen belastbaar voordeel van alle aard teweeg, mits hij ook voor de woon-werkverplaatsingen gebruikt wordt)[3]. Dit sociaal voordeel mag gecumuleerd worden met de vrijgestelde vergoeding van 0,22 euro per kilometer

Meer informatie over de toekenning van een (elektrische)bedrijfsfiets vindt u in onze fiche op Lex4You.

Premies voor elke gelegenheid

Vele werkgevers kennen aan hun werknemers een huwelijks- of geboortepremie toe. Ook geschenken voor Sinterklaas en Nieuwjaar zijn populair. Dat is logisch: deze “extraatjes” (waarvan het maximumbedrag afhankelijk is van de gelegenheid) zijn meestal niet aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen en eveneens vrijgesteld van belastingen (naleving voorwaarden[4]).

Voor meer informatie over deze “geschenken” kan u ons artikel van 21 november 2016 raadplegen. Naast de meest voorkomende premies voor huwelijk, Sinterklaas, enz… behandelt dit artikel ook de vaak “vergeten geschenken” zoals anciënniteitspremies, premies voor pensionering,…  

Aanvullende kinderbijslag

Onbekend is onbemind. Dat geldt zeker ook voor de extralegale kinderbijslag. Dit is een aanvulling op de wettelijke kinderbijslag die door het kinderbijslagfonds wordt toegekend. Ze is hieraan gekoppeld en valt weg wanneer dit recht wegvalt.

Tot maximum 50 euro per maand en per kind kan de aanvullende kinderbijslag vrij van RSZ worden toegekend. Op fiscaal vlak gaat het daarentegen om een niet-vrijgesteld voordeel van alle aard waarop bedrijfsvoorheffing en belastingen verschuldigd zijn[5].

Hoewel de aanvullende kinderbijslag in verschillende bedrijven aan een opmars bezig is[6], kadert dit voordeel in vele gevallen in flexibele verloningspaketten (cafetariaplannen- zie later). Op die manier kunnen kinderloze werknemers dan voor een ander voordeel uit het “menu” kiezen.   

Korting op producten van het huis – Als dat geen voordeel is!

Beeldt u even in. U werkt in een meubelzaak en u zou dat droomsalon voor een gunstprijs kunnen kopen. Of u bent garagist en die mooie wagen zou tegen een scherpe prijs de uwe kunnen zijn. Dit is geen fictie! Werkgevers bieden hun werknemers immers soms de mogelijkheid om hun producten tegen een gunstprijs te kopen.

Deze “korting” maakt een voordeel uit dat, mits naleving van de ter zake geldende voorwaarden[7], vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en belastingen. Een interessante vorm van verloning dus!

Wat kan wel en niet?

Uw Legal Advisor kan u uiteraard met raad en daad bijstaan in de beoordeling van deze voorwaarden.

Griepvaccin voor gezonde werknemers

Bent u ook bekommerd om de gezondheid van uw werknemers? Dan zou u misschien nog kunnen overwegen om hen een gratis griepvaccin toe te kennen.

Dit voordeel is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing enerzijds en helpt uw werknemers om hun grootste wintervijand te overwinnen anderzijds. Niets dan voordelen dus.

En tot slot…Cafetariaplan voor voordelen “op maat”

Waarom zou u trouwens zelf een keuze maken uit de verschillende voordelen van alle aard om aan uw werknemers toe te kennen? Helemaal “in” zijn immers de zgn. cafetariaplannen die uw werknemers de mogelijkheid geven om hun salarispakket zelf samen te stellen “op maat van hun leven”… Denk maar aan een uitbreiding van uw groepsverzekering, de keuze voor een fitnessabonnement, enz……

Securex denkt helemaal met u mee

Voor meer informatie over cafetariaplannen kan u steeds onze miniwebsite consulteren.

Plannen voor gepersonaliseerde verloning? Breng de juridische, praktische en financiële impact in kaart, samen met de experts van Securex. Maak een afspraak met uw Legal Advisor.

 

 


[1] Naast warrants die vrij van RSZ kunnen worden toegekend (onder voorwaarden), zijn er ook verschillende types van warrants op de markt waarvan de toekenning aan de werknemers een fiscaal voordeel doet ontstaan.

[2] Rekening houdende met het maximum percentage aan exceptionele bedrijfsvoorheffing van 53,50%. Dit percentage is in vele gevallen lager en varieert meer bepaald in functie van de hoogte van het loon.

[3] Let wel! De RSZ is in dit opzicht strenger dan de fiscus en stelt dat de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets alleen is vrijgesteld voor wat het woon-werkverkeer en beroepsmatige verplaatsingen betreft. De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets voor zuiver privégebruik blijft dus onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

[4] Hoewel de sociale en fiscale voorwaarden anders geformuleerd zijn, zijn ze toch gelijklopend. 

[5] [5] Voor meer informatie over dit voordeel kan u  ons artikel van 21 maart 2016 raadplegen (sociaal/ nieuws).

[6] Hetzelfde geldt voor bedrijfscrèches. Dit voordeel kan onder voorwaarden vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing worden aangeboden.

[7] U kan deze voorwaarden terugvinden in de “Instructies aan de werkgevers” voor wat de RSZ betreft en in Com. WIB 92 38/27 19°, 38/28,38/29 en 36/11).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-11-2016