To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De Brexit is een feit!

01/27/2020

Op 31 januari 2020 is het eindelijk zo ver, dan verlaten de Britten de Europese unie. Vanaf dat ogenblik maken zij dus geen deel meer uit van de Europese unie en worden zij dus beschouwd als een derde land, net zoals bijvoorbeeld China en Japan. Dit betekent echter niet dat vanaf 1 februari 2020 de vroegere regels niet meer van toepassing zijn. Er wordt namelijk voorzien in een overgangsperiode die loopt tot 31 december 2020 en die eventueel nog kan verlengd worden.

Overgangsperiode tot 31 december 2020 - Wat houdt dat in ?

Omdat nog heel wat moet geregeld worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese unie op sociaal en economisch vlak is er voorzien in een overgangsperiode.

Voorlopig blijven de Britten de Europese wetgeving verder toepassen voor de EER -onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken. Ook omgekeerd blijven de Europese regels gelden voor de Britten die in een EER-land wonen en werken.

Belgen kunnen dus tot 31 december 2020 nog steeds naar het Verenigd Koninkrijk gedetacheerd worden met behoud van het Belgische sociale zekerheidsstelsel en ze zullen ook geen arbeidskaart of single permit nodig hebben. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Britten die in België of een ander EER-land worden gedetacheerd.

Deze overgangsperiode moet de mogelijkheid bieden om onder meer een vrijhandelsakkoord af te sluiten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese unie.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/27/2020