To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: bpost en de stembiljetten…

26/11/2019

Organiseert u in mei 2020 sociale verkiezingen? En stemmen uw werknemers per brief? Let dan op voor de nieuwe postbedeling bij bpost!

U verstuurt de stembrieven beter met een priorzegel.

bpost bezorgt de post nog maar twee keer per week…

Gebruikt u een gewone postzegel? Dan bezorgt bpost vanaf 2020 de post nog maar twee keer per week. Er zal enkel nog op maandag en woensdag post uitgereikt worden. Op andere dagen ontvangt u geen post meer.

Dat geldt natuurlijk voor uw werknemers. Als u hen brieven verstuurt, ontvangen zij die ook enkel op maandag en woensdag.

bpost heeft evenwel een alternatief waarmee brieven toch op andere dagen worden uitgereikt.

… tenzij u een priorzegel gebruikt!

Plakt u een priorzegel op uw brieven? Dan bezorgt bpost de post toch nog elke dag.

U betaalt dan wel 20 cent meer. De verzending met een priorzegel kost u 1,18 euro per brief en een gewone verzending 0,98 euro.

Wat betekent dit concreet voor uw sociale verkiezingen?

Als er in uw onderneming per brief gestemd wordt, moet u 10 dagen voor de verkiezingen de oproepingsbrieven en de stembiljetten versturen.

In die periode van 10 dagen moeten u en uw werknemer 5 acties ondernemen:

  • U moet de brieven versturen;
  • Uw werknemers moeten ze ontvangen;
  • Hij of zij moet zijn of haar stem uitbrengen;
  • Het stembiljet moet op de post;
  • U moet het stembiljet ten laatste op de dag van de verkiezingen ontvangen.

Niet eenvoudig met twee postbedelingen per week.

En als u het stembiljet te laat ontvangt, is de stem van die werknemer een verloren stem. Stembiljetten die u niet tijdig ontvangt, moet u immers in een verzegelde omslag bewaren. Die stemmen worden niet mee geteld.

Stel dat u op donderdag 14 mei 2020 sociale verkiezingen organiseert. Dan moet u op maandag 4 mei 2020 de oproepingsbrieven en de biljetten versturen. Met een gewone postzegel worden de brieven tussen 4 en 14 mei enkel bezorgd op woensdag 6 mei, maandag 11 mei en woensdag 13 mei.

Uw werknemers moeten hun stembiljet ook snel genoeg op de post doen, zodat u de stembiljetten ten laatste op 13 mei 2020 ontvangt.

Als u de oproepingsbrief en de stembiljetten met een priorzegel verstuurt, hebben uw werknemers meer tijd om hun stem geldig uit te brengen!

Securex raadt u dan ook aan om de brieven met een priorzegel te versturen!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-11-2019