To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: stemmen uw werknemers al elektronisch?

07/27/2020

Wil u de sociale verkiezingen toch nog elektronisch organiseren? Dan hebben wij goed nieuws voor u: dat kan!

Vandaag, 27 juli, werd de wet gepubliceerd[1] die u in staat stelt om tot dag X+56 een akkoord te sluiten over het elektronisch stemmen.

Normaal moet u de beslissing om elektronisch te stemmen ten laatste op dag X aanplakken. Voor de sociale verkiezingen van 2020 die in november zullen plaatsvinden, is het dus eigenlijk te laat om het elektronisch stemmen in te voeren. Dag X is immers al voorbij.

Maar door de coronacrisis wil u uw werknemers misschien toch nog elektronisch laten stemmen. Zo kan u immers makkelijker de social distancing respecteren tijdens de verkiezingen. Dat is nu dus toch nog mogelijk gemaakt.

Vanaf welke datum kan u dat akkoord sluiten?

Zodra de procedure heropstart, kan u een akkoord sluiten over de elektronische stemming. De procedure hervat ten vroegste op 23 september 2020. Wanneer de procedure in uw onderneming heropstart, hangt af van de nieuwe datum van de verkiezingen:

Nieuwe dag X+36 (heropstart verkiezingen) (09-10/2020)

23/09

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

Nieuwe dag van de verkiezingen (11/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kan u vóór dag X+36 al een akkoord afsluiten?

Aangezien alle akkoorden die tijdens de schorsing van de sociale verkiezingen worden afgesloten nietig zijn, kan u vóór die dag geen akkoord afsluiten. U kan natuurlijk wel al contact opnemen met aanbieders van het elektronische stemmen. Zo kan u snel na 23 september 2020 het akkoord officialiseren.

Met wie moet u het akkoord sluiten?

U moet het akkoord sluiten met alle vertegenwoordigers van de vakbonden die kandidaten bij de verkiezingen in uw onderneming hebben voorgedragen.

Zodra u een akkoord bereikt heeft, moet u die beslissing aan uw werknemers meedelen. Dat doet u door een bericht van rechtzetting van de mededeling van dag X aan te plakken. U plakt dat bericht aan op dezelfde plaats als waar u het oorspronkelijke bericht van dag X heeft aangeplakt.

Die aanplakking kan u eventueel vervangen door een elektronische mededeling. Uw werknemers moeten dan wel tijdens de werkuren toegang hebben tot dat elektronisch document.

U moet het bericht ook versturen aan de representatieve werknemersorganisaties en eventueel aan de representatieve organisatie van kaderleden. Dat bericht verstuurt u ofwel via de webapplicatie van de FOD WASO ofwel per post.

Tot wanneer kan u het akkoord afsluiten?

U kan het akkoord afsluiten tot dag X+56, dat is ook de dag waarop u ten laatste een akkoord moet bereiken over de stemming per brief:

Nieuwe dag X+56 (10/2020)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nieuwe dag van de verkiezingen (11/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Meer informatie nodig?

Wil u meer informatie over de sociale verkiezingen, dan kan u terecht bij uw Legal Advisor.

 


[1] Wet 15 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, Belgisch Staatsblad 27 juli 2020. De wet treedt in werking op 23 september 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/27/2020