To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

SWT en schorsing van de opzegtermijn omwille van tijdelijke coronawerkloosheid

14/09/2021

Op 4 september 2021 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

 

Waarover gaat het?

Door het principe van de schorsing van de opzeggingstermijn als gevolg van de tijdelijke corona-werkloosheid komen sommige werknemers vandaag niet in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Werknemers waarvan de opzegtermijn geschorst is en die tot deze regeling willen toetreden wanneer de werkgever gedurende een bepaalde periode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering is erkend, kunnen bijvoorbeeld niet in aanmerking komen omdat hun opzegtermijn moet vallen binnen de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Het ontwerp heeft tot doel deze situatie te verhelpen. Het bevat ook een wijziging om de indiening van SWT-vervangingsvrijstellingsdossiers langs elektronische weg mogelijk te maken.

We zullen u informeren zodra deze wijzigingen officieel zijn.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-09-2021